Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Honoraria

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
21/04/2018 Aanrekenen van ereloonsupplementen door gedeconventioneerde artsen TNR 161 a161001
24/02/2018 Patiënten in illegaal verblijf – Dringende medische hulp – Terugbetaling TNR 160 a160007
16/01/2016 Remuneratie voor fertiliteitscentra die in het buitenland verblijvende patiënten begeleiden via e-mail TNR 152 a152001
20/09/2014 Geneeskundige verstrekking van een arts voor zichzelf TNR 147 a147002
25/05/2013 Medische erelonen voor de verzorging van naaste verwanten, collega’s of medewerkers TNR 141 a141019
13/10/2012 Vergoeding in geval van telemonitoring TNR 139 a139013
03/03/2012 Verkoop van medische verstrekkingen via internet, meer bepaald via de website www.groupon.be TNR 137 a137022
07/06/2008 Telefonisch advies door een arts - Ereloon TNR 121 p. 5 a121005
05/04/2008 Geschenken in ruil voor medische prestaties door zoon-arts TNR 120 p. 8 a120008
16/02/2008 Telefonisch advies door een arts - Ereloon TNR 120 p. 5 a120004
12/05/2007 Deelname door de hoofdgeneesheer in de exploitatiewinst van een ziekenhuis TNR 117 p. 4 a117004
21/05/2005 Artikel 79 van de Code van geneeskundige plichtenleer TNR 109 p. 6 a109011
26/06/2004 Vaste vergoeding voor onbepaalde duur in samenwerkingsovereenkomsten tussen geneesheren TNR 105 p. 5 a105005
13/12/2003 Hibo-opleiding - disponibiliteitsvergoeding voor de wachtdiensten TNR 103 p. 10 a103010
16/06/2001 Overeenkomst tussen een wijkgezondheidscentrum en een orthopedagogisch centrum TNR 93 p. 9 a093012
19/08/2000 Aanrekenen van administratieve kosten voor medische verslagen en attesten TNR 90 p. 22 a090016
25/03/2000 Gratis spreekuur - Dag van het melanoom TNR 88 p. 26 a088021
20/11/1999 Huisarts - Vervanging - Honorering TNR 87 p. 30 a087024
24/04/1999 Centrale inningsdienst van een ziekenhuis - Registratie van extramurale prestaties TNR 85 p. 11 a085005
24/04/1999 Optreden van een provinciale raad als scheidsrechter TNR 85 p. 8 a085001
20/03/1999 Bescherming van de goederen van onbekwame personen - Omstandige geneeskundige verklaring - Honoraria attesterende arts TNR 84 p. 28 a084025
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Honoraria (artt. 120-121)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 30 a084030
14/11/1998 Gratis spreekuur - Dag van het Melanoom TNR 83 p. 16 a083011
20/06/1998 Installatie van een elektronisch betaalsysteem in een kabinet TNR 82 p. 12 a082004
25/04/1998 Honorariumsupplementen aangerekend aan patiënten met een verzekering gezondheidszorg TNR 81 p. 14 a081011
17/01/1998 Honoraria voor niet-nagekomen afspraak TNR 80 p. 23 a080011
18/10/1997 Erkenning en subsidiëring van residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen (Waals gewest) TNR 79 p. 26 a079038
24/05/1997 Pacemaker - Crematie TNR 78 p. 24 a078012
19/04/1997 Mededeling van de erelonen aan de medische raad TNR 78 p. 21 a078007
24/08/1996 Rusthuizen en verzorgingstehuizen - RVT's TNR 74 p. 20 a074003
17/06/1995 Remgeld TNR 69 p. 29 a069017
17/09/1994 Niet-nagekomen afspraak TNR 66 p. 19 a066007
16/04/1994 Belastingcontrole - Beroepsgeheim TNR 65 p. 20 a065005
11/12/1993 Bankkaarten TNR 63 p. 35 a063015
11/12/1993 Verzorging van bloedverwanten TNR 63 p. 38 a063022
21/08/1993 Prenatale ziekenhuisraadplegingen TNR 62 p. 18 a062001
22/08/1992 Honoraria - Klinische proeven voor een laboratorium TNR 58 p. 18 a058004
14/09/1991 "Uitbuiting" van jonge geneesheren TNR 54 p. 39 a054017
25/08/1990 Honoraria TNR 50 p. 21 a050004
16/06/1990 Zorgen toegediend door een geneesheer aan familieleden TNR 49 p. 33 a049007
20/01/1990 Bekendmaking van de bruto-en netto-erelonen van geneesheren door een Medische Raad TNR 48 p. 20 a048008
14/01/1989 Eenpersoons-BVBA - Eigendom honoraria TNR 44 p. 11 a044002
14/01/1989 Eenpersoons-BVBA - Eigendom honoraria TNR 44 p. 26 a044028
14/01/1989 Statuut ziekenhuisgeneesheer TNR 44 p. 13 a044006
19/03/1988 Geneesheren - O.C.M.W. TNR 40 p. 31 a040024
19/03/1988 Middelenvennootschap - Getuigschriften voor verstrekte hulp TNR 40 p. 31 a040025
27/02/1988 Centrale honorariuminning TNR 40 p. 26 a040019
16/01/1988 Autopsie TNR 40 p. 19 a040008
18/07/1987 Laboratoria klinische biologie - Adviserende artsen TNR 38 p. 13 a038004
10/08/1985 Facturatie via magnetische dragers TNR 34 p. 25 a034006
08/10/1983 NWK - Honoraria TNR 32 p. 25 a032007
14/05/1983 Ziekenhuisverpleging - Eenheidsfaktuur TNR 31 p. 36 a031024
16/04/1983 Remgeld TNR 31 p. 32 a031018
16/04/1983 V-Dienst - Honoraria TNR 31 p. 31 a031017
24/02/1983 Journaal TNR 31 p. 30 a031015
24/01/1983 Huisarts - Honoraria TNR 31 p. 24 a031012
08/05/1982 Contract - Honorariumverdeling - Niet-mededinging
warning Dit advies is niet meer actueel.
TNR 30 p. 34 a030013
01/01/1980 Administratieve ziekenhuiskosten i.v.m. de klinische biologie TNR 28 p. 28 a028014
01/01/1978 Honoraria van psychiaters en psychotherapeuten bij niet nagekomen afspraak TNR 26 p. 26 a026018