Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
18/11/2017 Nieuwe model dixit-attesten TNR 159 a159005
20/09/2014 Geneeskundige verstrekking van een arts voor zichzelf TNR 147 a147002
17/05/2014 Persbericht : Medische attesten en verkiezingen TNR 145 a145016
22/03/2014 Afleveren van een ziekteattest door een arts voor zichzelf TNR 145 a145011
18/02/2012 Afleveren van arbeidsongeschiktheidsattest voor zichzelf TNR 137 a137014
08/10/2011 Afleveren van arbeidsongeschiktheidsattest voor zichzelf TNR 135 a135007
08/05/2010 Afleveren van arbeidsongeschiktheidsattest voor zichzelf TNR 130 a130018
28/07/2007 Medische attesten, dixit-attesten en geantedateerde attesten TNR 117 p. 13 a117017
30/09/2006 Door bestuurlijke en gerechtelijke overheden uitgevaardigde onderrichtingen voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 - Vermelding van de diagnose in een medisch attest TNR 114 p. 5 a114003
26/06/2004 Controle vóór het uitschrijven van een arbeidsongeschiktheidsattest TNR 105 p. 5 a105004
18/10/2003 Controlegeneeskunde - Medische dienst van de Federale Politie - Relaties tussen de controlerende arts en de behandelend arts - Medisch getuigschrift TNR 103 p. 3 a103001
18/01/2003 Controlegeneeskunde TNR 100 p. 2 a100001
24/04/1999 Reglement medische controle - Mededeling van de medische redenen van arbeidsongeschiktheid TNR 85 p. 8 a085002
20/03/1999 R.V.A. - Medische onderzoeken - Formulier C35 TNR 84 p. 26 a084021
14/11/1998 Geïntegreerd gezondheidsbeleid in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap TNR 83 p. 14 a083008
19/09/1998 Controlegeneeskunde - Verbod voor de arbeidsongeschikte werknemer de woning te verlaten TNR 82 p. 24 a082018
16/05/1998 Controle van de afwezigheid wegens ziekte van het Vlaams onderwijspersoneel TNR 81 p. 16 a081015
16/05/1998 Formulier voor aangifte arbeidsongeschiktheid TNR 81 p. 17 a081016
20/09/1997 Afwezigheidsattest "Pers 16" TNR 79 p. 23 a079031
22/03/1997 Getuigschrift - Arbeidsongeschiktheid TNR 78 p. 17 a078002
22/03/1997 Medisch geheim - Afwezigheidsattest "Pers 16" TNR 78 p. 18 a078004
20/04/1996 Medisch geheim - Afwezigheidsattest TNR 73 p. 15 a073002
17/06/1995 Arbeidsongeschiktheidsattest TNR 69 p. 27 a069013
11/12/1993 Attesten van arbeidsongeschiktheid - Diagnose TNR 63 p. 40 a063023
12/11/1993 Attesten van arbeidsongeschiktheid - Diagnose TNR 63 p. 36 a063018
20/10/1990 Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid TNR 51 p. 22 a051004
14/05/1983 Ambtenaren in openbare dienst - Einde loopbaan TNR 31 p. 35 a031022
11/12/1982 Attesten van arbeidsongeschiktheid TNR 31 p. 19 a031008
15/03/1980 Arbeidsonbekwaamheid en psychiatrische afdelingen TNR 28 p. 31 a028018
14/07/1979 Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid TNR 28 p. 60 a028038
01/01/1976 Afleveren van medische getuigschriften door licentiaten in de tandheelkunde TNR 25 p. 19 a025001