Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Getuigschrift

Zie ook: Attest

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
16/02/2019 Maagdelijkheidstesten en -getuigschriften TNR 164 a164002
17/03/2018 Wilsbekwaamheid van de patiënt – Attest TNR 160 a160009
18/11/2017 Nieuwe model dixit-attesten TNR 159 a159005
17/12/2016 Omstandige geneeskundige verklaring - Recht om een patiënt te onderzoeken zonder zijn/haar toestemming, noch van diens wettelijke vertegenwoordiger TNR 155 a155010
25/04/2015 Procedure voor de verlenging van het recht op inschakelingsuitkeringen voor de werkzoekende met acute of chronische ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen TNR 149 a149003
16/11/2013 Medisch attest dat noodzakelijk is om een wapenvergunning te verkrijgen
warning Dit advies vervangt de adviezen d.d. 03.03.2007 (a116002) en d.d. 21.02.2009 (a125010).
TNR 143 a143017
20/04/2013 Afleveren van een attest voor een opsluiting bij de politie TNR 141 a141014-R
09/02/2013 PERSMEDEDELING – Valse medische attesten TNR 140 a140024
10/12/2011 Medische attesten bij een arbeidsongeval TNR 136 a136010
19/02/2011 Standaard medisch getuigschrift inzake de medische regularisatie van vreemdelingen TNR 133 a133002
11/12/2010 Dienst spoedgevallen – Attest aan de politie m.b.t. dwang- of tuchtmaatregel TNR 132 a132006
31/07/2010 Gezondheidsattesten voor leerlingen met stage in de voedingssector TNR 131 a131004
05/06/2010 Vraag om bijkomende informatie aan de behandelende arts door de RVA TNR 130 a130022
21/03/2009 Weigering van medische attesten - Vreemdelingen TNR 125 a125012
21/02/2009 Afleveren van een medisch attest voor het bekomen van een vergunning tot het bezit of het dragen van een wapen
warning Dit advies werd vervangen door het advies d.d. 16.11.2013 (a143017).
TNR 125 a125010
06/12/2008 Deelname aan de wachtdienst – Ongeschiktheid wegens ziekte TNR 123 a123012
19/01/2008 Medisch getuigschrift voor aangifte van partnergeweld TNR 119 p. 6 a119010
28/07/2007 Medische attesten, dixit-attesten en geantedateerde attesten TNR 117 p. 13 a117017
03/03/2007 Het afleveren van medische attesten voor het bekomen van een vergunning tot het bezit of het dragen van een wapen
warning Dit advies werd vervangen door het advies d.d. 16.11.2013 (a143017).
TNR 116 p. 3 a116002
03/03/2007 Vragen en antwoorden betreffende de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens TNR 116 p. 4 a116003
16/07/2005 Geneeskundige verklaringen voor (kandidaat-)verzekerden TNR 110 p. 4 a110002
19/10/2002 Afleveren van medische attesten voor het bekomen van een vergunning tot het bezit en/of het dragen van een verweervuurwapen
warning Dit advies werd vervangen door het advies TNR 116 p. 3 (a116002).
TNR 99 p. 3 a099002
19/10/2002 Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes - Attest voor de werkgever TNR 99 p. 4 a099003
20/04/2002 Bescherming van de goederen van een te beschermen meerderjarige TNR 97 p. 4 a097003
19/01/2002 Afleveren van medische attesten voor het bekomen van een vergunning tot het bezit en/of het dragen van een verweervuurwapen
warning Dit advies werd vervangen door het advies TNR 116 p. 3 (a116002).
TNR 96 p. 8 a096003
19/01/2002 Geneeskundige verklaring met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomst TNR 96 p. 5 a096001
18/08/2001 Omstandig geneeskundig verslag met het oog op de bescherming van de persoon van de geesteszieke TNR 94 p. 4 a094002
17/03/2001 Voorlopige bewindvoering en geneeskundige verklaringen TNR 92 p. 6 a092006
16/12/2000 Behandelend arts en het sluiten van een landverzekeringsovereenkomst TNR 91 p. 8 a091012
19/08/2000 Aanrekenen van administratieve kosten voor medische verslagen en attesten TNR 90 p. 22 a090016
19/02/2000 Hospitalisatieverzekering - Geneeskundig getuigschrift TNR 88 p. 21 a088014
22/01/2000 Medisch attest voor schoolverzuim wegens "familiale omstandigheden" TNR 88 p. 18 a088010
25/09/1999 Wielerarts - Invoeren van een vergunning door de K.B.W.B. TNR 87 p. 9 a087002
29/05/1999 Medisch attest voor schoolverzuim wegens "familiale omstandigheden" TNR 85 p. 15 a085011
20/03/1999 Bescherming van de goederen van onbekwame personen - Omstandige geneeskundige verklaring - Honoraria attesterende arts TNR 84 p. 28 a084025
25/04/1998 Dienst Vreemdelingenzaken - Eerbiediging van het medisch geheim TNR 81 p. 12 a081009
25/04/1998 Medische attesten met betrekking tot ongeschiktheid voor de lessen lichamelijke opvoeding TNR 81 p. 9 a081003
15/11/1997 Aanvraagformulier voor het bekomen van een medisch attest met het oog op toekenning van een vliegvergunning TNR 79 p. 30 a079046
15/11/1997 Medisch attest betreffende de geestestoestand van een persoon TNR 79 p. 28 a079042
18/10/1997 De arts en de kinderen van niet-samenlevende ouders TNR 79 p. 25 a079035
15/02/1997 Besturen van een voertuig TNR 76 p. 33 a076015
15/02/1997 Serviceflats - Beroepsgeheim TNR 76 p. 41 a076017
16/11/1996 De arts en de kinderen van niet-samenwonende ouders en de gewijzigde wetgeving terzake TNR 76 p. 20 a076002
05/10/1996 Fysiek en seksueel geweld TNR 75 p. 24 a075009
15/06/1996 Tuchtrechtelijk verleden TNR 73 p. 26 a073009
16/03/1996 Serviceflatgebouwen TNR 72 p. 47 a072020
20/01/1996 Getuigschrift TNR 72 p. 28 a072008
29/01/1994 Geneeskundige getuigschriften inzake schoolverzuim TNR 64 p. 24 a064007
18/09/1993 Beroepsgeheim - Medische attesten in de categorie Bf (voorschriften voor geneesmiddelen waarvoor toestemming vereist is) TNR 62 p. 32 a062012
18/09/1993 Medische getuigschriften voor schoolverzuim TNR 62 p. 26 a062008
18/09/1993 Rusthuizen - Geneeskundig voorschrift voor opname TNR 62 p. 31 a062011
19/09/1992 Gehandicapte personen - Ministerie van Financiën TNR 58 p. 31 a058016
22/08/1992 Bijzondere vormen van verlof - Medische attesten TNR 58 p. 18 a058005
16/02/1991 Geneeskundige getuigschriften TNR 52 p. 34 a052014
16/02/1991 Geneeskundige getuigschriften - Schoolplicht TNR 52 p. 26 a052005
17/11/1990 Arbeidsvergunning - Arbeidskaart TNR 51 p. 35 a051010
25/08/1990 Geneeskundige getuigschriften - Schoolplicht TNR 50 p. 16 a050014
16/06/1990 Post mortem-verslag - Fonds voor de Beroepsziekten TNR 49 p. 32 a049005
16/09/1989 Medische getuigschriften en schoolverzuim TNR 46 p. 37 a046017
16/09/1989 Medische getuigschriften en schoolverzuim TNR 46 p. 32 a046013
26/08/1989 Lessen lichamelijke opvoeding - Getuigschriften TNR 46 p. 22 a046002
17/06/1989 Lessen lichamelijke opvoeding - Getuigschriften TNR 45 p. 23 a045011
11/03/1989 Operatieve hulp TNR 44 p. 22 a044023
14/01/1989 Getuigschrift - Ministerie van Tewerkstelling TNR 44 p. 13 a044005
15/10/1988 Formulier H TNR 43 p. 34 a043007
25/06/1988 Getuigschriften - Formulier model H TNR 41 p. 20 a041012
20/06/1987 Medisch getuigschrift TNR 37 p. 24 a037015
21/06/1986 Getuigschrift - Bewustzijnsgraad patiënt TNR 35 p. 11 a035002
14/05/1983 Ambtenaren in openbare dienst - Einde loopbaan TNR 31 p. 35 a031022
14/05/1983 Inbeslagneming van medische attesten TNR 31 p. 37 a031025
13/06/1981 Inlichtingen te verstrekken bij ongevallen TNR 29 p. 42 a029026
19/01/1980 Leercontract TNR 28 p. 25 a028011
15/12/1979 De geneeskundige plichtenleer en het wetsontwerp 323 TNR 28 p. 52 a028037