Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Geneesmiddelen

Zie ook: Wetenschappelijk onderzoek

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
27/04/2019 Toxicomanie - Deontologische plicht arts sociaal inspecteur DGEC - RIZIV TNR 165 a165006
20/01/2018 Onderhoud van toxicomanie en het risico op schuldig verzuim TNR 160 a160002
10/06/2017 Verkoop van geneesmiddelen via internet TNR 157 a157013
17/09/2016 Behandeling met methadon en andere substitutiemedicatie TNR 154 a154011
16/07/2016 Offlabel gebruik van geneesmiddelen verschaft door de arts tijdens een raadpleging TNR 154 a154003
16/07/2016 Problematiek van het verstrekken van geneesmiddelen door een arts TNR 154 a154002
18/06/2016 Behandeling met methadon en andere substitutiemedicatie door huisartsen TNR 153 a153009
21/11/2015 Positie van een thuisverpleegkundige – Uitvoering van de door een arts voorgeschreven behandeling TNR 151 a151003
01/02/2014 Voorschrijven van benzodiazepines of morfinederivaten tijdens de huisartsenwacht TNR 144 a144008
14/07/2012 Verplichting voor de apotheker bij het afleveren van een voorschrift op stofnaam en bij het afleveren van een voorschrift van antibiotica en antimycotica TNR 138 a138021
18/06/2011 Klinisch apotheker in een ziekenhuis TNR 134 a134005
30/04/2011 Klinisch apotheker in een ziekenhuis TNR 133 a133021
26/06/2010 Het off-label voorschrijven van geneesmiddelen TNR 130 a130029
05/09/2009 Therapeutische indicatie toegevoegd op het voorschrift door de arts en overgenomen door de apotheker op de geneesmiddelenverpakking TNR 127 a127007
20/12/2008 Prospectieve studies zonder interventies betreffende geneesmiddelen TNR 123 a123021
06/12/2008 Informatie over geneesmiddelen door de farmaceutische industrie TNR 123 a123014
21/10/2006 Oprichting en werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten TNR 114 p. 7 a114006
04/02/2006 Promotie voor een geneesmiddel TNR 112 p. 5 a112004
04/06/2005 Euthanasiekit TNR 109 p. 7 a109012
08/05/2004 Systeem voor de inzameling van anonieme medische gegevens bij huisartsen TNR 104 p. 5 a104007
21/02/2004 Regelgevingontwerpen aangaande geneesmiddelen TNR 104 p. 3 a104003
17/01/2004 Voorontwerp van wet inzake experimenten op natuurlijke personen TNR 103 p. 12 a103013
13/12/2003 Voorontwerp van wet inzake experimenten op mensen TNR 103 p. 11 a103012
01/12/2003 Helsinki en de Verklaring van Helsinki (Internationale kroniek)
warning Informatie/Documentatie
TNR 102 p. 9 a102004
15/11/2003 Ethische commissies - Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad TNR 103 p. 5 a103006
16/11/2002 Relatie artsen met farmaceutische industrie - Gemeenschappelijk advies van de Koninklijke Academies voor Geneeskunde van België TNR 99 p. 6 a099007
16/11/2002 Relatie artsen met farmaceutische industrie en experimenten TNR 99 p. 7 a099008
18/08/2001 Promotie van generische geneesmiddelen TNR 94 p. 3 a094001
19/05/2001 Proeven met geneesmiddelen : stopzetting van een studie TNR 93 p. 4 a093001
20/01/2001 Verpleegkundige prestaties - Staande orders TNR 92 p. 3 a092003
21/10/2000 Aanschaf van in België geschorste geneesmiddelen TNR 91 p. 6 a091002
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
19/08/2000 Medisch consult en postorderverkoop van geneesmiddelen via internet TNR 90 p. 13 a090007
22/01/2000 Nieuw geneesmiddel - Informatie aan de huisartsen door de universitaire centra TNR 88 p. 15 a088005
11/12/1999 Farmaceutisch product "Docteur X" TNR 88 p. 13 a088003
20/03/1999 Enquête van Test Gezondheid - Voorschrijven van geneesmiddelen door artsen TNR 84 p. 28 a084026
20/03/1999 Uitgifte van kapitalisatieaandelen ten behoeve van artsen TNR 84 p. 27 a084023
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Farmaceutische sector (art. 106)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 30 a084029
16/01/1999 Voorschrijven van een nog niet geregistreerd geneesmiddel TNR 84 p. 17 a084008
12/12/1998 Uitwisseling van gegevens tussen de officina-apotheker en de ziekenhuisapotheker TNR 84 p. 15 a084007
24/10/1998 Arts als bestuurder van een naamloze vennootschap met een commercieel doel TNR 83 p. 23 a083014
22/08/1998 Mogelijk gevaarlijk product - Verwittiging van de personen die het product kregen toegediend TNR 82 p. 17 a082010
22/08/1998 Voordelen door de farmaceutische industrie verschaft aan artsen TNR 82 p. 14 a082006
20/06/1998 "Informed consent" bij verwarde patiënten TNR 82 p. 7 a082001
16/05/1998 Medisch onderzoekscentrum "Good Clinical Practice" - Vestiging in België TNR 81 p. 15 a081012
17/01/1998 Verstrekking van informatie aan professionele gezondheidswerkers over geneesmiddelen voor menselijk gebuik TNR 80 p. 23 a080010
13/12/1997 Klinische proeven met geneesmiddelen TNR 80 p. 17 a080001
13/12/1997 Klinische proeven met geneesmiddelen - Formulier betreffende de voorgelichte toestemming van de patiënt TNR 80 p. 17 a080002
20/04/1996 Evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen TNR 73 p. 16 a073003
17/02/1996 Wegneming van thymus - Aflevering ervan aan een farmaceutische firma TNR 72 p. 34 a072013
16/12/1995 Nieuw geneesmiddel - Omzendbrief aan de artsen TNR 71 p. 28 a071011
18/02/1995 Repetendanummers van magistrale bereidingen TNR 68 p. 31 a068018
17/09/1994 Streepjescode TNR 66 p. 21 a066009
16/04/1994 Code van Plichtenleer - Artikel 44 TNR 65 p. 17 a065002
11/12/1993 Substitutie van farmaceutische specialiteiten TNR 63 p. 34 a063014
21/11/1992 Klinische proeven met geneesmiddelen TNR 59 p. 30 a059007
22/08/1992 Experimenten met geneesmiddelen TNR 58 p. 20 a058008
21/02/1987 Klinische proeven met geneesmiddelen TNR 36 p. 20 a036014
17/01/1987 Klinische proeven met geneesmiddelen TNR 36 p. 18 a036011
13/12/1986 Klinische proeven met geneesmiddelen TNR 36 p. 14 a036005
18/10/1986 Gebruik en misbruik van geneesmiddelen TNR 35 p. 19 a035017
16/11/1985 Voorwaardelijke terugbetaling van geneesmiddelen TNR 34 p. 31 a034013
14/04/1984 Klinische proeven met geneesmiddelen
warning is vervangen door advies : OT 55 p. 35, a055017
TNR 32 p. 47 a032022
00/00/0000 Advertenties voor het rekruteren van patiënten in een klinische studie5