Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Arts (Behandelend-)

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
19/02/1994 Bloedproef - Alcoholintoxicatie TNR 64 p. 29 a064011
15/11/1997 Medisch attest betreffende de geestestoestand van een persoon TNR 79 p. 28 a079042
25/04/1998 Onrustwekkende verdwijning van een patiënt uit een psychiatrich centrum - Onderzoek van de rijkswacht TNR 81 p. 14 a081010
16/05/1998 Controle van de afwezigheid wegens ziekte van het Vlaams onderwijspersoneel TNR 81 p. 16 a081015
16/05/1998 Formulier voor aangifte arbeidsongeschiktheid TNR 81 p. 17 a081016
20/06/1998 Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke - Statuut van de geneesheer-diensthoofd TNR 82 p. 13 a082005
22/08/1998 Electronische armbanden bij psychiatrische patiënten TNR 82 p. 19 a082013
14/11/1998 Geïntegreerd gezondheidsbeleid in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap TNR 83 p. 14 a083008
12/12/1998 Deelneming van geneesheren-officieren aan de werkzaamheden van het militaire gerecht TNR 84 p. 15 a084006
12/12/1998 Uitwisseling van gegevens tussen de officina-apotheker en de ziekenhuisapotheker TNR 84 p. 15 a084007
19/06/1999 Adviserend geneesheer van een ziekenfonds - Inlichtingen te verstrekken door de behandelende geneesheer TNR 86 p. 12 a086003
25/09/1999 Ontwerp van formulier "Medische Controle Arbeidsongeschiktheid" TNR 87 p. 9 a087003
20/11/1999 Coordinerend arts in een R.V.T. - Taak en functie TNR 87 p. 29 a087023
25/03/2000 Deelneming van geneesheren-officieren aan de werkzaamheden van het militaire gerecht TNR 88 p. 24 a088019
15/04/2000 Anomalieën - Opvolgingsgedrag militaire geneesheren binnen de rijkswacht TNR 89 p. 11 a089002
16/09/2000 Coördinerende artsen van een RVT en behandelende artsen in een RVT TNR 90 p. 9 a090001
16/09/2000 Coördinerend arts in een RVT - Taak en functie TNR 90 p. 9 a090002
16/09/2000 Coördinerend arts in de RVT's - KB van 24 juni 1999 TNR 90 p. 10 a090003
16/12/2000 Behandelend arts en het sluiten van een landverzekeringsovereenkomst TNR 91 p. 8 a091012
19/05/2001 Coördinerend geneesheer in een initiatief van beschut wonen TNR 93 p. 8 a093010
18/08/2001 Omstandig geneeskundig verslag met het oog op de bescherming van de persoon van de geesteszieke TNR 94 p. 4 a094002
17/11/2001 Mededeling van genetische informatie TNR 95 p. 10 a095004
20/10/2001 Verzoek van een verwant om overdracht van het dossier van een overleden persoon via de behandelend arts TNR 95 p. 10 a095003
19/01/2002 Medisch dossier in een rust- en verzorgingstehuis in het Waals Gewest TNR 96 p. 7 a096002
19/01/2002 Afleveren van medische attesten voor het bekomen van een vergunning tot het bezit en/of het dragen van een verweervuurwapen
warning Dit advies werd vervangen door het advies TNR 116 p. 3 (a116002).
TNR 96 p. 8 a096003
16/03/2002 Door de patiënt bij te houden elektronische medische kaart TNR 96 p. 10 a096007
25/05/2002 Beroepsgeheim en arbeidsongevallen - Mededelingen door de behandelende geneesheer aan de geneesheer-inspecteur van het Fonds voor arbeidsongevallen TNR 97 p. 4 a097005
20/04/2002 Bescherming van de goederen van een te beschermen meerderjarige TNR 97 p. 4 a097003
19/10/2002 Medisch dossier in een rust- en verzorgingstehuis in het Waals Gewest TNR 99 p. 3 a099001
19/10/2002 Afleveren van medische attesten voor het bekomen van een vergunning tot het bezit en/of het dragen van een verweervuurwapen
warning Dit advies werd vervangen door het advies TNR 116 p. 3 (a116002).
TNR 99 p. 3 a099002
14/12/2002 Opvragen van gegevens door de arts van het CLB aan de behandelende arts van een leerling TNR 99 p. 8 a099010
18/01/2003 Controlegeneeskunde TNR 100 p. 2 a100001
01/02/2003 Preventieve geneeskunde - Opsporing op grote schaal TNR 100 p. 4 a100003
21/06/2003 Het screenen, door een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), van leerlingen op druggebruik en het afnemen van zwangerschapstests bij leerlingen TNR 101 p. 5 a101004
27/09/2003 Oncologische equipes en patiëntenrechten TNR 102 p. 3 a102003
18/09/2004 Gezondheidsboekje TNR 106 p. 7 a106007
04/06/2005 Het screenen van leerlingen op druggebruik door een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) TNR 109 p. 8 a109013
03/03/2007 Het afleveren van medische attesten voor het bekomen van een vergunning tot het bezit of het dragen van een wapen
warning Dit advies werd vervangen door het advies d.d. 16.11.2013 (a143017).
TNR 116 p. 3 a116002
03/03/2007 Vragen en antwoorden betreffende de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens TNR 116 p. 4 a116003
02/06/2007 Klinische studie - Rekruteren van patiënten door een arts-onderzoeker bij collega's TNR 117 p. 8 a117010
14/07/2007 Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt TNR 117 p. 11 a117016
17/11/2007 Bewaring van het origineel van een medisch dossier TNR 119 p. 4 a119004
07/06/2008 Rol en taken van de coördinerend geneesheer in de rust- en verzorgingstehuizen TNR 121 p. 5 a121004
28/06/2008 Gezondheidszorg in penitentiaire inrichtingen TNR 121 p. 8 a121009
21/02/2009 Afleveren van een medisch attest voor het bekomen van een vergunning tot het bezit of het dragen van een wapen
warning Dit advies werd vervangen door het advies d.d. 16.11.2013 (a143017).
TNR 125 a125010
05/06/2010 Vraag om bijkomende informatie aan de behandelende arts door de RVA TNR 130 a130022
08/12/2012 Mag de coördinerende en raadgevende arts (CRA) van een rust- en verzorgingstehuis de behandelende arts van de bewoners zijn TNR 140 a140009
16/11/2013 Medisch attest dat noodzakelijk is om een wapenvergunning te verkrijgen
warning Dit advies vervangt de adviezen d.d. 03.03.2007 (a116002) en d.d. 21.02.2009 (a125010).
TNR 143 a143017
19/03/2016 Rol van de behandelende arts in het kader van de uitvoering van de bepalingen van het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers m.b.t. de definitieve arbeidsongeschiktheid van een werknemer om zijn taken uit te voeren TNR 152 a152009
17/03/2018 Wilsbekwaamheid van de patiënt – Attest TNR 160 a160009