Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Expertise

Zie ook: Geneeskunde (Gerechtelijke-), Onafhankelijkheid van het beroep

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
17/11/2018 Vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en instemming met de behandeling door geïnterneerde personen met een geestesstoornis
TNR 163 a163004
15/09/2018 Aanwijzing van een psycholoog als enige deskundige in een juridisch dossier voor de beoordeling van de aantasting van de fysieke en psychische integriteit. TNR 162 a162009
18/11/2017 Onderzoek te voeren i.v.m. de fysieke geschiktheid van een verzekerde in het kader van een medische expertise - Privédetective TNR 159 a159006
06/05/2017 Aanwezigheid van de persoon wiens gezondheidstoestand aan een expertise onderworpen wordt bij de discussie tussen de artsen-deskundigen en de adviserende artsen in het kader van een minnelijk medisch of een gerechtelijk contradictoir deskundigenonderzoek.
TNR 157 a157007
06/05/2017 Aanwezigheid van een advocaat bij het forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek TNR 157 a157010
07/02/2015 Ontwerp met het oog op het ontvangen van alle informatie met betrekking tot een schadegeval, in het kader van een gerechtelijke expertise TNR 148 a148005
20/09/2014 Aanwijzing van artsen als deskundigen in een rechtsprocedure TNR 147 a147008
22/03/2014 Eerbiediging van het beroepsgeheim door de arts van het Bestuur medische expertise (Medex) in het kader van een rechtsprocedure TNR 145 a145010
17/11/2012 Medisch dossier opgesteld door de adviserende arts van een verzekeringsmaatschappij - Rechten van de patiënt : nieuwe gegevens TNR 140 a140004
26/06/2010 Inzage door de patiënt in zijn medisch dossier opgesteld door een expertisearts TNR 130 a130028
20/02/2010 Testen voor leeftijdsbepaling bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen TNR 129 a129015
30/05/2009 Betrokkenheid van de huisarts in de procedure voor herstel in het recht tot sturen TNR 126 a126016
28/06/2008 Gezondheidszorg in penitentiaire inrichtingen TNR 121 p. 8 a121009
21/05/2005 Bewaringstermijn van medische dossiers van adviserende geneesheren van verzekeringsmaatschappijen en van artsen-deskundigen TNR 109 p. 6 a109007
12/04/2003 Onafhankelijkheid van de gerechtelijk deskundige TNR 101 p. 3 a101001
06/03/2003 Tegensprekelijk geneeskundig deskundigenonderzoek - Aanwezigheid van andere personen dan de partijen
warning Advies van het Bureau van de Nationale Raad
TNR 100 p. 19 a100007
26/09/2002 Onafhankelijkheid van de expert belast met een minnelijke expertise
warning Advies van het Bureau van de Nationale Raad
TNR 98 p. 10 a098006
24/08/2002 Adviezen van gespecialiseerde diensten in de begeleiding of behandeling van seksuele delinquenten TNR 98 p. 3 a098002
21/10/2000 Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van persoonlijke notities aan een arts gerechtelijk-deskundige TNR 91 p. 10 a091005
21/10/2000 Chiropraxie - Gerechtelijke expertise TNR 91 p. 9 a091004
21/10/2000 Radiografie - Botleeftijd - Expertise TNR 91 p. 6 a091003
20/11/1999 Aanstelling van een chiropractor niet-arts als gerechtelijk deskundige TNR 87 p. 27 a087020
20/11/1999 Huiszoeking en inbeslagneming van medische documenten - Rol van de afgevaardigde van de provinciale raad TNR 87 p. 29 a087022
20/11/1999 Rijgeschiktheid van psychiatrische patiënten TNR 87 p. 27 a087021
14/11/1998 Interpretatie van art. 45 van de Code van geneeskundige Plichtenleer TNR 83 p. 15 a083009
22/08/1998 Deskundigenonderzoek in burgerlijke en strafzaken TNR 82 p. 16 a082008
22/08/1998 Uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen - Mededeling van de medische redenen van een bestuursbeslissing TNR 82 p. 15 a082007
25/04/1998 Deskundigenonderzoek in burgerlijke en strafzaken TNR 81 p. 7 a081001
17/01/1998 Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van gegevens aan een arts-gerechtelijk deskundige en aan een verzekeringsarts TNR 80 p. 21 a080007
18/10/1997 De arts en de kinderen van niet-samenlevende ouders TNR 79 p. 25 a079035
17/02/1996 Beroepsgeheim - Adviserende artsen van het ziekenfonds - Artsen-gerechtelijk deskundigen TNR 72 p. 32 a072011
18/02/1995 Gerechtsdeskundige TNR 68 p. 26 a068010
19/02/1994 Bloedproef - Alcoholintoxicatie TNR 64 p. 29 a064011
11/12/1993 Geneesheer-controleur of deskundige
warning Dit advies is vervangen door advies : TNR 67 p. 28, a067011
TNR 63 p. 37 a063019
22/08/1992 Beroepsgeheim - Medische expertises TNR 58 p. 15 a058002
16/04/1988 De arts en de kinderen van gescheiden ouders
warning wat betreft 1) : is vervangen door advies : TNR 76 p. 20, a076002; wat betreft 2) en 3) : blijven geldig
TNR 41 p. 12 a041001
19/09/1987 Expertises - Arbeidrechtbank TNR 38 p. 21 a038015
01/01/1985 Beroepsgeheim en expertise
warning Informatie/Documentatie
TNR 34 p. 5 a034001
20/10/1984 Expertise - Medisch beroepsgeheim TNR 33 p. 34 a033015
16/09/1978 Cerebrale biopsie en expertise TNR 27 p. 22 a027004