Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Experimenten op mensen

Zie ook: Wetenschappelijk onderzoek

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
21/11/2015 Raadplegen van medische dossiers met de bedoeling patiënten te rekruteren voor klinische studies TNR 151 a151002
20/12/2008 Klinische studies – Voorafgaandelijke goedkeuring van het contract TNR 123 a123020
22/11/2008 Retrospectieve studies - Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon TNR 123 a123008
25/10/2008 Retrospectieve studies - Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon TNR 123 a123004
16/02/2008 Rekruteren van vrijwilligers voor klinische studies - Vermelden van vergoeding TNR 120 p. 3 a120001
02/06/2007 Klinische studie - Rekruteren van patiënten door een arts-onderzoeker bij collega's TNR 117 p. 8 a117010
30/09/2006 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid TNR 114 p. 5 a114004
17/07/2004 DNA-onderzoek en farmacogenetica
TNR 106 p. 4 a106003
17/01/2004 Advertenties voor het rekruteren van patiënten in een klinische studie TNR 104 p. 3 a104002
17/01/2004 Voorontwerp van wet inzake experimenten op natuurlijke personen TNR 103 p. 12 a103013
13/12/2003 Voorontwerp van wet inzake experimenten op mensen TNR 103 p. 11 a103012
01/12/2003 Helsinki en de Verklaring van Helsinki (Internationale kroniek)
warning Informatie/Documentatie
TNR 102 p. 9 a102004
15/11/2003 Ethische commissies - Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad TNR 103 p. 5 a103006
16/11/2002 Relatie artsen met farmaceutische industrie - Gemeenschappelijk advies van de Koninklijke Academies voor Geneeskunde van België TNR 99 p. 6 a099007
16/11/2002 Relatie artsen met farmaceutische industrie en experimenten TNR 99 p. 7 a099008
16/02/2002 Commissie voor medische ethiek : bewaartermijn van de protocollen TNR 96 p. 9 a096005
19/05/2001 Proeven met geneesmiddelen : stopzetting van een studie TNR 93 p. 4 a093001
17/02/2001 Relaties tussen de commissie voor medische ethiek en de medische directie van een ziekenhuis TNR 92 p. 5 a092005
20/01/2001 Gezondheidszorg in de gevangenissen TNR 92 p. 3 a092002
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
22/01/2000 Centrale registratie van gezonde vrijwilligers voor medisch-wetenschappelijke studies TNR 88 p. 17 a088009
30/10/1999 Klinische studie - Rekrutering van patiënten TNR 87 p. 22 a087014
21/08/1999 Klinisch onderzoek met betrekking tot medische hulpmiddelen - Toestemmingsformulier TNR 86 p. 18 a086008
24/04/1999 Klinische studies - Objectieve aansprakelijkheidsverzekering - Inzage in medische dossiers door medewerkers niet-geneesheren TNR 85 p. 12 a085007
16/01/1999 Voorschrijven van een nog niet geregistreerd geneesmiddel TNR 84 p. 17 a084008
19/09/1998 Experimenten op mensen - Definitie - Algemene richtlijnen voor een onderzoeksprotocol TNR 82 p. 21 a082015
20/06/1998 "Informed consent" bij verwarde patiënten TNR 82 p. 7 a082001
16/05/1998 Medisch onderzoekscentrum "Good Clinical Practice" - Vestiging in België TNR 81 p. 15 a081012
13/12/1997 Klinische proeven met geneesmiddelen TNR 80 p. 17 a080001
13/12/1997 Klinische proeven met geneesmiddelen - Formulier betreffende de voorgelichte toestemming van de patiënt TNR 80 p. 17 a080002
16/12/1995 Nieuw geneesmiddel - Omzendbrief aan de artsen TNR 71 p. 28 a071011
18/02/1995 Experimenten - Werving van patiënten TNR 68 p. 29 a068016
20/08/1994 Klinische trials - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid TNR 66 p. 17 a066005
29/01/1994 Klinische trials - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid TNR 64 p. 24 a064006
16/10/1993 Klinische trials - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid TNR 63 p. 29 a063009
15/02/1992 Bio-ethiek en Nationale Raad van de Orde der geneesheren TNR 55 p. 35 a055017
14/04/1984 Experimenten op mensen - Deontologische regels
warning is vervangen door advies : TNR 55 p. 35, a055017
TNR 32 p. 48 a032023
19/01/1980 Klinische experimentatie TNR 28 a028013
01/01/1980 Informeren van kankerpatiënten TNR 28 p. 29 a028017
19/05/1979 Experimentatie en provinciale raad van de Orde TNR 27 p. 40 a027026
17/03/1979 Medische ethiek en experimenten op personen TNR 27 p. 31 a027015