Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Dossier (Medisch-)

Zie ook: Archief (Medisch-)

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
19/09/2020 Toegang tot het medisch dossier van de gedetineerden door de Commissies van Toezicht van de gevangenissen TNR 167 a167020
30/04/2020 Samenwerking tussen de politie, het openbaar ministerie en de ziekenhuizen – algemene beginselen TNR 167 a167013
15/02/2020 Inzage in de medische gegevens van een persoon door de arts die zijn gezondheidstoestand dient te beoordelen TNR 167 a167002
14/12/2019 Software - Toegang tot de medische dossiers TNR 166 a166019
05/07/2019 Termijn van bewaring van de medische dossiers – Arts belast met een evaluatieopdracht TNR 166 a166002
25/05/2019 Versturen van de resultaten aan de patiënt die dit vraagt TNR 165 a165009
27/04/2019 Persoonlijke notities in het patientendossier TNR 165 a165005
15/09/2018 Stopzetting van praktijk - Bewaren en doorgeven van dossiers van een huisarts TNR 162 a162007
15/09/2018 Stopzetting van praktijk - Bewaren en doorgeven van dossiers van een huisarts TNR 162 a162010
07/07/2018 Inzage door de arts-diensthoofd in de medische dossiers van de in zijn ziekenhuisdienst behandelde patiënten TNR 162 a162003
07/07/2018 Inzage door een ziekenhuisarts in de persoonsgegevens betreffende zijn gezondheid in zijn patiëntendossier.
TNR 162 a162004
14/10/2017 Toegang tot de röntgenbeelden door de artsen TNR 159 a159003
15/07/2017 Voorstel globaal actieplan - Permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens TNR 158 a158001
06/05/2017 Platform ViVidoctor.com – Online teleconsultaties TNR 157 a157008
17/12/2016 Toegang tot het medisch dossier van de overleden patiënt in geval van een testamentaire betwisting
warning Dit advies vervangt het advies a118001.
TNR 155 a155011
17/12/2016 Wijziging van artikel 42 van de Code van geneeskundige plichtenleer TNR 155 a155009
19/11/2016 Stopzetting van werkzaamheden in ziekenhuis - Mededeling van gegevens uit het ziekenhuisdossier aan de arts TNR 155 a155002
17/09/2016 Bewaartermijn van de coupes en paraffineblokken voor de anatoompathologie TNR 154 a154010
17/09/2016 Evaluatie van de goede werking inzake risicobeheer en veiligheid van de patiënten TNR 154 a154009
21/05/2016 Deontologische en medisch-ethische reflectie gemaakt over het gebruik van e-health en m-health binnen het gezondheidsgebeuren TNR 153 a153005
21/05/2016 Digitale aanvallen op computers van artsen TNR 153 a153007
20/02/2016 Toegang tot medisch dossier van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen TNR 152 a152005
16/01/2016 Beveiliging van informatiesystemen in de sector van de medische beeldvorming TNR 152 a152002
12/12/2015 De rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier TNR 151 a151007
21/11/2015 Raadplegen van medische dossiers met de bedoeling patiënten te rekruteren voor klinische studies TNR 151 a151002
19/09/2015 De rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier TNR 150 a150010
04/07/2015 Bewaring van de medische gegevens door de initiatieven van beschut wonen (IBW) TNR 150 a150005
04/07/2015 Inzage in het medisch dossier van een bewoner door de coördinerend en raadgevend arts (CRA) in een woonzorgcentrum (WZC) TNR 150 a150003
25/04/2015 Doorsturen van een beknopt medisch dossier samen met de medicatiefiche en overzicht van de vaccinatiestatus van een patiënt ten behoeve van het platform Vitalink TNR 149 a149001
25/04/2015 Vraag over het afschrift van een patiëntendossier van een overleden patiënt door het Fonds Medische Ongevallen TNR 149 a149002
17/01/2015 Bewaartermijnen van wachtverslagen binnen de huisartsenwachtposten TNR 148 a148001
25/10/2014 Geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in België TNR 147 a147009
20/09/2014 Stopzetting van werkzaamheden in het ziekenhuis – Recht op afschrift van de medische ziekenhuisdossiers TNR 147 a147005
20/09/2014 Toegang tot het medisch dossier van de gedetineerden door de Commissies van Toezicht van de gevangenissen TNR 147 a147007
22/02/2014 Toegang tot het medisch dossier van de gedetineerden door de Commissies van Toezicht van de gevangenissen
warning Dit advies werd vervangen door het advies van 20 september 2014 (a147007).
TNR 145 a145005
26/10/2013 Code van geneeskundige plichtenleer – Wijziging van artikel 66 TNR 143 a143015
30/09/2013 Medisch geheim en justitie
warning Informatie/Documentatie
TNR 144 a144011
17/11/2012 Medisch dossier opgesteld door de adviserende arts van een verzekeringsmaatschappij - Rechten van de patiënt : nieuwe gegevens TNR 140 a140004
24/03/2012 Inzage in het medisch dossier door wetsdokter TNR 137 a137026
10/12/2011 Informaticatoepassing - Multidisciplinaire samenwerking in het kader van zorgtrajecten TNR 136 a136015
16/07/2011 Het beheer van het Globaal Medisch Dossier (GMD) TNR 134 a134010
18/06/2011 Klinisch apotheker in een ziekenhuis TNR 134 a134005
28/05/2011 Bewaartermijnen van wachtverslagen binnen de huisartsenwachtposten
warning Het punt 2 van dit advies werd vervangen door het advies d.d. 17.01.2015 (a148001).
TNR 134 a134002
28/05/2011 Inzage in het medisch dossier door wetsdokter
warning Het advies a137026 (TNR nr. 137) is een verduidelijking van dit advies.
TNR 134 a134004
30/04/2011 Klinisch apotheker in een ziekenhuis TNR 133 a133021
26/06/2010 Inzage door de patiënt in zijn medisch dossier opgesteld door een expertisearts TNR 130 a130028
06/03/2010 Rol van de pluridisciplinaire antibiotherapiebeleidsgroep TNR 129 a129024
16/01/2010 Klinische biologie – Afschrift van resultaten TNR 129 a129004
16/01/2010 Medische beeldvorming – Afschrift van resultaten TNR 129 a129003
04/07/2009 Inspectie van de zorgplannen door de inspecteurs van de Vlaamse Gemeenschap TNR 126 a126027
30/05/2009 Inzage van het medisch dossier door de hoofdarts van het ziekenhuis TNR 126 a126021
21/02/2009 Klinische biologie – Afschrift van resultaten TNR 125 a125008
22/11/2008 Geneesheren-inspecteurs bij het Intern Verzelfstandigd Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin TNR 123 a123009
25/10/2008 Rustoorden voor bejaarden (ROB’s) en rust- en verzorgingstehuizen voor bejaarden (RVTB’s) – Samenstelling en toegankelijkheid van de dossiers TNR 123 a123002
20/09/2008 Beroepsgeheim van gevangenisartsen ten aanzien van de leden van de Commissies van Toezicht TNR 122 p. 4 a122003
07/06/2008 Rol en taken van de coördinerend geneesheer in de rust- en verzorgingstehuizen TNR 121 p. 5 a121004
14/04/2008 Taken van de hoofdarts
warning Dit is geen advies van de Nationale Raad maar een leidraad opgesteld door de commissie "Ziekenhuisgeneeskunde" van de Nationale Raad.
TNR 120 p. 11 a120010
16/02/2008 Overdracht van protocols en documenten van medische beeldvorming TNR 120 p. 4 a120002
19/01/2008 Medisch getuigschrift voor aangifte van partnergeweld TNR 119 p. 6 a119010
22/12/2007 Inzage van medische dossiers door de administratieve directeur van een « centre pse » TNR 119 p. 6 a119008
17/11/2007 Bewaring van het origineel van een medisch dossier TNR 119 p. 4 a119004
22/09/2007 Beroepsgeheim van gevangenisartsen TNR 118 p. 5 a118005
01/09/2007 Beroepsgeheim en testamentaire betwistingen
warning

Dit advies werd vervangen door het advies a155011.

Wijzigt advies TNR 105 p. 2, a105001.

TNR 118 p. 3 a118001
30/06/2007 Verzet van de patiënt tegen de inhoud van zijn medisch dossier TNR 117 p. 9 a117013
03/03/2007 Advies van de Nationale Raad in verband met het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2006 betreffende het Gezondheidsinformatiesysteem TNR 116 p. 4 a116004
20/01/2007 Rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier
warning Dit advies werd herzien in het advies van de Nationale Raad van 19 september 2015 (a150010).
TNR 115 p. 4 a115004
25/11/2006 Inzage van het medisch dossier van een overledene door de raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij TNR 115 p. 3 a115003
21/10/2006 Het beheer van medische dossiers in de Centra voor Leerlingenbegeleiding TNR 114 p. 8 a114007
22/04/2006 Ombudsfunctie - Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt TNR 113 p. 3 a113001
10/09/2005 Wetsontwerp betreffende de verwerking en de automatisering van de gezondheidsgegevens alsook de toepassingen voor telegeneeskunde TNR 110 p. 7 a110005
16/07/2005 Verzamelen en uitbaten van medische gegevens TNR 110 p. 2 a110001
21/05/2005 Bewaringstermijn van medische dossiers van adviserende geneesheren van verzekeringsmaatschappijen en van artsen-deskundigen TNR 109 p. 6 a109007
21/05/2005 Ombudsfunctie TNR 109 p. 4 a109006
05/02/2005 Vermelding "vertrouwelijk" op medische verslagen TNR 108 p. 3 a108001
18/09/2004 Elektronisch medisch dossier TNR 106 p. 4 a106005
18/09/2004 Gezondheidsboekje TNR 106 p. 7 a106007
19/06/2004 Het beroepsgeheim na (het) overlijden (van de patiënt)
warning

Zie ook advies a155011.

Dit advies vervangt, wat deze problematiek betreft, de adviezen TNR 95 p. 3, a095001 en TNR 101 p. 6, a101006 + zie advies TNR 118 p. 3, a118001.

TNR 105 p. 2 a105001
27/09/2003 Vermelding van DNR in het medisch ziekenhuisdossier TNR 102 p. 2 a102001
26/07/2003 Advies Patiëntenrechtenwet
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 101 p. 6 a101006
01/01/2003 Het telefonisch vragen van een kopie van een protocol door een arts die niet de aanvragende arts is TNR 101 p. 5 a101005
19/10/2002 Medisch dossier in een rust- en verzorgingstehuis in het Waals Gewest TNR 99 p. 3 a099001
21/09/2002 Bewaartermijnen van ziekenhuisdossiers TNR 98 p. 5 a098004
15/06/2002 Aanbevelingen van de Nationale Raad betreffende het bijhouden van elektronische medische databanken die nominatieve en identificeerbare gegevens bevatten
warning Het begrip "objectieve gegevens" wordt vervangen in dit advies : zie TNR 106 p. 4 : a106005.
TNR 97 p. 6 a097008
25/05/2002 Gebruik van stukken uit het disciplinair dossier
warning Dit advies vervangt het advies TNR 65 p. 22, a065006.
TNR 97 p. 5 a097006
16/03/2002 Door de patiënt bij te houden elektronische medische kaart TNR 96 p. 10 a096007
16/02/2002 Advies van de Nationale Raad over het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 95 p. 3 a095001
16/02/2002 Beoordeling van de handicap in een RVT TNR 96 p. 8 a096004
19/01/2002 Medisch dossier in een rust- en verzorgingstehuis in het Waals Gewest TNR 96 p. 7 a096002
15/12/2001 Dienstverlening "second opinion" aangeboden door een verzekeringsmaatschappij TNR 95 p. 12 a095008
20/10/2001 Verzoek van een verwant om overdracht van het dossier van een overleden persoon via de behandelend arts TNR 95 p. 10 a095003
21/04/2001 Bewaring van medische ziekenhuisgegevens TNR 93 p. 5 a093003
17/03/2001 Elektronisch medisch dossier TNR 92 p. 7 a092009
17/02/2001 Aanbevelingen betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid bij de transmissie van medische persoonsgegevens via internet TNR 92 p. 4 a092004
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016
20/01/2001 Bewaartermijn van radiografieën en elektro-encefalografische tracés TNR 92 p. 3 a092001
16/12/2000 Multidisciplinair dossier in de Centra voor Leerlingenbegeleiding TNR 91 p. 8 a091015
16/09/2000 Coördinerend arts in de RVT's - KB van 24 juni 1999 TNR 90 p. 10 a090003
16/09/2000 Coördinerende artsen van een RVT en behandelende artsen in een RVT TNR 90 p. 9 a090001
15/04/2000 De toekomst van de gezondheidszorg in België - Denkpistes en suggesties TNR 89 p. 13 a089004
25/03/2000 Beroepsgeheim - Onderhoud met de grootouders van een minderjarige patiënte TNR 88 p. 23 a088017
30/10/1999 De eerbiediging van het geheim van de medische dossiers
warning Informatie/Documentatie
TNR 86 p. 20 a086009
19/06/1999 Medisch archief - Verantwoordelijke voor de opslag ervan in het ziekenhuis TNR 86 p. 15 a086005
24/04/1999 Klinische studies - Objectieve aansprakelijkheidsverzekering - Inzage in medische dossiers door medewerkers niet-geneesheren TNR 85 p. 12 a085007
20/02/1999 Mededeling van elementen uit het medisch dossier van een overleden persoon aan een adviserend arts in het kader van een rechtsbijstandsverzekering TNR 84 p. 22 a084018
20/02/1999 Overmaken van een medisch dossier aan een andere arts TNR 84 p. 20 a084016
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Elektronisch medisch en verpleegkundig dossier (art. 176)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 32 a084032
23/01/1999 Voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt TNR 83 p. 19 a083013
12/12/1998 Geautomatiseerd globaal medisch dossier TNR 84 p. 14 a084005
14/11/1998 Interpretatie van art. 45 van de Code van geneeskundige Plichtenleer TNR 83 p. 15 a083009
19/09/1998 Experimenten op mensen - Definitie - Algemene richtlijnen voor een onderzoeksprotocol TNR 82 p. 21 a082015
25/04/1998 Medische dossiers - Dertigjarige bewaartermijn TNR 81 p. 19 a081018
20/09/1997 Videocassette van een laparoscopisch onderzoek - Terbeschikkingstelling van de patiënt TNR 79 p. 20 a079025
23/08/1997 Hulpverlening aan de jeugd - Protocol voor samenwerking tussen de "Services de l'aide à la jeunesse" en de pluridisciplinaire equipes "SOS-enfants" (Franse Gemeenschap) TNR 79 p. 17 a079018
24/05/1997 Medisch dossier TNR 78 p. 25 a078014
24/05/1997 Medische dossiers TNR 78 p. 25 a078015
15/02/1997 Medische telematica TNR 76 p. 36 a076016
18/01/1997 Do Not Resuscitate (DNR) TNR 76 p. 29 a076010
18/01/1997 Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens - Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Aangifte van het bestand TNR 75 p. 32 a075015
07/09/1996 Medisch dossier - Eigendom van het dossier TNR 75 p. 20 a075004
07/09/1996 Medisch dossier - Inzage van het dossier TNR 75 p. 21 a075005
24/08/1996 Rusthuizen en verzorgingstehuizen - RVT's TNR 74 p. 20 a074003
17/02/1996 Beroepsgeheim - Wetenschappelijk onderzoek TNR 72 p. 40 a072016
17/02/1996 Wegnemingen - Bewaartermijn TNR 72 p. 29 a072009
16/09/1995 Medisch dossier - Provinciale Raad van de Orde TNR 70 p. 20 a070005
19/08/1995 Klinische biologie : bewaring en archivering van medische dossiers, accreditering van de laboratoria TNR 70 p. 17 a070001
17/06/1995 Overname van een artsenpraktijk TNR 69 p. 26 a069012
20/05/1995 Eigendom van paraffineblokken in laboratoria voor pathologie-anatomie TNR 69 p. 17 a069003
28/05/1994 Archieven
warning is vervangen door advies : OT 92 p. 3, a092001
TNR 65 p. 25 a065012
16/04/1994 Code van Plichtenleer - Artikel 44 TNR 65 p. 17 a065002
20/11/1993 Medisch dossier - Eigendom TNR 63 p. 31 a063012
20/03/1993 Bewaring van archieven TNR 60 p. 34 a060014
20/03/1993 Geneesheer-inspecteur van het RIZIV - Inbeslagname van medische gegevens TNR 60 p. 31 a060010
12/12/1992 Medische dossiers TNR 59 p. 36 a059013
19/09/1992 Code van Plichtenleer - Overdracht van cliënteel TNR 58 p. 23 a058011
11/04/1992 Bewaring van medische dossiers op microfilm TNR 57 p. 20 a057006
11/04/1992 Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient TNR 57 p. 15 a057003
14/09/1991 Overdracht van cliënteel - Artikelen 18 en 47 van de Code
warning Art. 47, par. 2, werd gewijzigd op 24 oktober 1998.
TNR 54 p. 37 a054015
24/08/1991 Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patiënt TNR 54 p. 33 a054011
18/01/1991 Rust- en verzorgingstehuizen
warning is herzien in advies : OT 74 p. 20, a074003
TNR 56 p. 44 a056017
25/08/1990 Beroepsgeheim - Overdracht van medische dossiers aan de advizerende geneesheer van een landsbond van een ziekenfonds TNR 50 p. 18 a050002
16/06/1990 Medische verslagen TNR 49 p. 46 a049014
16/06/1990 Medische verslagen TNR 49 p. 33 a049006
18/02/1989 Bewaring medische dossiers TNR 44 p. 19 a044017
19/11/1988 Microprocessorkaart TNR 43 p. 44 a043022
15/10/1988 Dossier van algemeengeneeskundigen TNR 43 p. 37 a043013
15/10/1988 Dossier van algemeengeneeskundigen TNR 43 p. 35 a043011
15/10/1988 Video-opname heelkundige ingrepen TNR 43 p. 32 a043004
16/07/1988 Dossier van algemeengeneeskundigen TNR 42 p. 19 a042008
16/07/1988 Dossiers van algemeengeneeskundigen TNR 42 p. 15 a042004
07/05/1988 Medische documenten - Rijkswacht TNR 41 p. 19 a041010
07/05/1988 Medische dossiers van bejaarden - Medisch geheim TNR 41 p. 16 a041004
16/01/1988 Overmaken van medische dossiers TNR 40 p. 12 a040003
16/01/1988 Verzekeringsgeneesheren TNR 40 p. 12 a040002
21/03/1987 AGD - Medisch dossier TNR 36 p. 30 a036025
20/04/1985 Bewaring medische dossiers (PR Antwerpen) TNR 33 p. 60 a033038
16/06/1984 Ongeval op de weg - Beroepsgeheim TNR 33 p. 26 a033004
19/05/1984 RIZIV : medische activiteiten TNR 32 p. 50 a032025
21/03/1984 Dossiers in de computer TNR 32 p. 38 a032019
03/04/1982 Gecomputeriseerde medische dossiers - Obstetrie TNR 30 p. 32 a030010
10/10/1981 Medisch dossier - Beroepsgeheim TNR 30 p. 28 a030006
18/07/1981 Centra voor geestelijke gezondheidszorg - Dossier TNR 30 p. 26 a030002
19/04/1980 Radiografieën - Bewaring TNR 28 p. 34 a028023
01/01/1976 Mededeling van medische dossiers of van objektieve vaststellingen door geneesheren van verschillende verzekeringsmaatschappijen onderling TNR 25 p. 29 a025018
00/00/0000 Persoonlijke notities (aantekeningen) in het patiëntendossier