Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Discipline

Zie ook: Orde der artsen (Organisatie en werking van de-), Schorsing (naar aanleiding van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling)

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
17/09/2016 Hervorming van de Orde der artsen – Wetsvoorstel opgesteld door de nationale raad van de Orde der artsen (17 september 2016) TNR 154 a154013
19/03/2016 Hervorming van de Orde der artsen - Verduidelijking van enkele elementen van de conceptnota van de Orde van 4 juli 2015 TNR 152 a152006
19/09/2015 Bijstand van de klager of een getuige door een advocaat of een vertrouwenspersoon voor de onderzoekscommissie TNR 150 a150017
04/07/2015 Hervorming van de Orde der geneesheren - Conceptnota TNR 150 a150001
19/07/2014 Wijzigingen van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt TNR 146 a146007
26/10/2013 Hervorming van de Orde van geneesheren TNR 143 a143010
26/10/2013 PERSBERICHT : Spoedprocedure voor de onmiddellijke schorsing van artsen die het leven van hun patiënten in gevaar brengen TNR 143 a143011
14/09/2013 Inbeslagname van een tuchtdossier door een onderzoeksrechter TNR 143 a143006
13/07/2013 Code van geneeskundige plichtenleer – Wijziging van artikel 158 TNR 142 a142003
13/10/2012 Persmededeling TNR 139 a139006
21/01/2012 Klachten over ongeschikte behandeling met homeopathie TNR 137 a137003
03/02/2007 Standpunt van de Nationale Raad betreffende inmiddels door de Senaat aanvaarde voorstellen tot hervorming van de Orde van geneesheren TNR 115 p. 3 a115001
04/02/2006 Advies van 19 juni 1999 betreffende de mededeling van disciplinaire beslissingen aan de dienst voor geneeskundige controle van het Riziv - Wijziging d.d. 4 februari 2006 TNR 112 p. 4 a112003
26/11/2005 Standpunt van de Nationale Raad betreffende voorstellen tot hervorming van de Orde der geneesheren TNR 111 p. 2 a111002
15/01/2005 Standpunt van de Nationale Raad betreffende voorstellen tot hervorming van de Orde der geneesheren TNR 107 p. 5 a107004
16/11/2002 Herinschrijving na schrapping van een arts op de Lijst van de Orde der geneesheren TNR 99 p. 5 a099006
25/05/2002 Gebruik van stukken uit het disciplinair dossier
warning Dit advies vervangt het advies TNR 65 p. 22, a065006.
TNR 97 p. 5 a097006
20/04/2002 Grensoverschrijdende samenwerking TNR 97 p. 3 a097001
19/05/2001 Tuchtrechtelijke onderzoeksprocedure - Verhoor TNR 93 p. 9 a093011
17/03/2001 Schorsing van artsen in het recht de geneeskunde uit te oefenen wegens niet-betaling van de bijdrage aan de Orde der geneesheren TNR 92 p. 6 a092007
23/11/2000 Politieke overtuiging en medische deontologie TNR 90 p. 16 a090011
30/10/1999 In België geschorste arts - Uitoefening van de geneeskunde in een buurland tijdens de periode van schorsing TNR 87 p. 23 a087016
21/08/1999 Transfer van een arts naar een andere provinciale raad terwijl een disciplinair onderzoek tegen hem lopende is TNR 86 p. 17 a086007
19/06/1999 Wachtdiensten - Nieuwe bevoegdheden van de provinciale geneeskundige commissies Mededeling van disciplinaire beslissingen aan de Dienst voor geneeskundige controle van het Riziv TNR 86 p. 13 a086004
29/05/1999 Mededeling van disciplinaire beslissingen aan het Riziv - Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen TNR 85 p. 15 a085010
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Dienst voor geneeskundige controle van het Riziv (art. 144)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 31 a084031
23/01/1999 Drie voorontwerpen van wet betreffende de hervorming van de Orde van geneesheren TNR 83 p. 17 a083012
16/01/1999 Publicatie van disciplinaire beslissingen - Eerbiediging van het privé-leven van de gesanctioneerde arts TNR 84 p. 19 a084013
14/11/1998 Mededeling van disciplinaire sancties aan buitenlandse tuchtrechtelijke overheden TNR 83 p. 12 a083005
20/06/1998 Geneesmiddelenvoorschriften - Mededeling aan een onderzoekscommissie van een provinciale raad TNR 82 p. 11 a082003
25/04/1998 Verklaringen van de Nationale Raad ten behoeve van artsen die de uitoefening van hun beroep in een andere lidstaat van de Europese Unie wensen aan te vangen TNR 81 p. 12 a081008
21/03/1998 Mededeling van disciplinaire beslissingen aan het Riziv
warning is herzien in de adviezen : TNR 86 p. 13 (a086004) en TNR 112 p. 4 (a112003).
TNR 80 p. 30 a080019
17/01/1998 Hervorming van de Orde der geneesheren TNR 80 p. 18 a080003
17/01/1998 Huishoudelijk reglement van een provinciale raad TNR 80 p. 34 a080022
23/08/1997 Weglating van een arts van de Lijst van de Orde der geneesheren terwijl een disciplinair onderzoek tegen hem lopende is TNR 79 p. 16 a079017
22/03/1997 Mededeling van disciplinaire beslissingen
warning is herzien in de adviezen : TNR 86 p. 13 (a086004) en TNR 112 p. 4 (a112003).
TNR 78 p. 16 a078001
15/02/1997 Gestraft raadslid van de Orde TNR 76 p. 30 a076012
15/06/1996 Tuchtrechtelijk verleden TNR 73 p. 26 a073009
11/05/1996 Provinciale raden van de Orde - Klachten TNR 73 p. 23 a073007
20/05/1995 EG - Tuchtrechtelijke sancties TNR 69 p. 21 a069007
21/01/1995 Overeenkomst - Disciplinaire schorsing TNR 68 p. 22 a068006
17/12/1994 Disciplinair dossier TNR 67 p. 25 a067008
19/11/1994 Disciplinaire schorsing - geassocieerde artsen
warning De Nationale Raad wijzigde het artikel 158 van de Code van geneeskundige plichtenleer op 13.07.2013 (cf. Code, art. 158 en memorie van toelichting).
TNR 67 p. 24 a067007
16/04/1994 Beperking van of verbod tot uitoefening van de geneeskunde TNR 65 p. 19 a065004
16/04/1994 Gebruik van het disciplinair dossier
warning Dit advies werd vervangen door het advies TNR 97 p. 5, a097006.
TNR 65 p. 22 a065006
29/01/1994 Disciplinaire schorsing - Inkomstenpool TNR 64 p. 27 a064009
15/01/1994 Disciplinaire beslissingen TNR 64 p. 19 a064001
18/09/1993 Mededeling van een tuchtrechtelijke beslissing TNR 62 p. 22 a062004
20/02/1993 Tuchtvordering - Bevoegdheid provinciale raden TNR 60 p. 23 a060003
14/12/1991 Klacht voor de tuchtrechtelijke overheid - Vordering tot schadevergoeding tegen de persoon die de klacht ingediend heeft TNR 55 p. 33 a055015
16/11/1991 Deontologische en contractuele fout TNR 55 p. 27 a055006
16/11/1991 Tuchtrechtelijke schorsing - Continuïteit van de verzorging - Associatie
warning De Nationale Raad wijzigde het artikel 158 van de Code van geneeskundige plichtenleer op 13.07.2013 (cf. Code, art. 158 en memorie van toelichting).
TNR 55 p. 26 a055004
15/06/1991 Tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Provinciale Raden TNR 53 p. 30 a053012
19/01/1991 Tuchtzaken - Raadslieden van de verdachten TNR 52 p. 23 a052002
17/11/1990 Mededeling van de tuchtrechtelijke beslissingen aan het RIZIV TNR 51 p. 29 a051007
14/01/1989 Schorsing - Continuïteit van de verzorging TNR 44 p. 11 a044001
10/12/1988 Schorsing - Continuïteit van de verzorging TNR 43 p. 46 a043025
16/01/1988 Verzekeringsgeneesheren TNR 40 p. 12 a040002
19/09/1987 Disciplinaire beslissingen - Onthouding TNR 38 p. 19 a038012
21/03/1987 Tuchtrecht TNR 36 p. 29 a036022
15/11/1986 Tuchtzaken - Plaatsopneming door het Parket TNR 35 p. 16 a035013
15/09/1984 Tuchtrecht - Fotocopieën TNR 33 p. 32 a033012
19/05/1984 Tuchtstraffen van schorsing en schrapping TNR 32 p. 53 a032027
09/07/1983 Schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen TNR 32 p. 20 a032002
16/04/1983 Mededeling van dossiers aan de provinciale geneeskundige commissie TNR 31 p. 34 a031020
10/10/1981 Incompatibiliteit tussen de leidinggevende functies in de Raad van de Orde en andere functies TNR 30 p. 30 a030007
01/01/1981 Onderzoek van de statuten van de Orde der geneesheren
warning Informatie/Documentatie
TNR 29 p. 45 a029027
31/10/1980 Tuchtstraffen TNR 29 p. 29 a029010
20/01/1979 Procedure TNR 27 p. 28 a027012
01/01/1979 Beschikking van onbevoegdheid of buitenvervolgingstelling TNR 28 p. 24 a028010
18/11/1978 Genaderecht TNR 27 p. 26 a027010
01/01/1978 Mededeling van disciplinaire beslissingen TNR 27 p. 44 a027028
01/01/1977 Mededeling van disciplinaire beslissingen TNR 26 p. 29 a026022
01/01/1977 Tuchtraad TNR 26 p. 19 a026008
01/01/1977 Weglating van de Lijst van de Orde TNR 26 p. 45 a026026
01/01/1976 Het Ministerie van Volksgezondheid verzoekt een provinciale raad om de overlegging van een disciplinair dossier TNR 25 p. 29 a025015