Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Controle (Medische-)

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
24/02/2018 Patiënten in illegaal verblijf – Dringende medische hulp – Terugbetaling TNR 160 a160007
22/03/2014 Afleveren van een ziekteattest door een arts voor zichzelf TNR 145 a145011
22/03/2014 Eerbiediging van het beroepsgeheim door de arts van het Bestuur medische expertise (Medex) in het kader van een rechtsprocedure TNR 145 a145010
17/11/2012 Medisch dossier opgesteld door de adviserende arts van een verzekeringsmaatschappij - Rechten van de patiënt : nieuwe gegevens TNR 140 a140004
18/02/2012 Afleveren van arbeidsongeschiktheidsattest voor zichzelf TNR 137 a137014
08/10/2011 Afleveren van arbeidsongeschiktheidsattest voor zichzelf TNR 135 a135007
08/05/2010 Afleveren van arbeidsongeschiktheidsattest voor zichzelf TNR 130 a130018
24/10/2009 Arbeidsgeneeskunde – Controlegeneeskunde – Wet betreffende de rechten van de patiënt TNR 127 a127019
24/10/2009 Onderzoek door controlearts – Aanwezigheid van de vertrouwenspersoon TNR 127 a127018
05/09/2009 Cumuleren van de functies van huisarts, controlearts en arts-scheidsrechter TNR 127 a127006
09/05/2009 Advies van 5 april 2008 betreffende medische controle - Privésector TNR 126 a126009
21/02/2009 Controlegeneeskunde – Overmaken van niet-medische gegevens TNR 125 a125009
05/04/2008 Medische controle bij een afwezige patiënt - Toelichting bij het advies van 1 september 2007 TNR 120 p. 7 a120006
01/09/2007 Patiënt afwezig op het ogenblik van een medische controle TNR 118 a118004
14/01/2006 Medische controle door de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD) TNR 112 p. 3 a112001
17/07/2004 Controlegeneeskunde - Arbitrage TNR 106 p. 4 a106004
26/06/2004 Controle vóór het uitschrijven van een arbeidsongeschiktheidsattest TNR 105 p. 5 a105004
18/10/2003 Controlegeneeskunde - Medische dienst van de Federale Politie - Relaties tussen de controlerende arts en de behandelend arts - Medisch getuigschrift TNR 103 p. 3 a103001
18/01/2003 Controlegeneeskunde TNR 100 p. 2 a100001
25/09/1999 Ontwerp van formulier "Medische Controle Arbeidsongeschiktheid" TNR 87 p. 9 a087003
24/04/1999 Reglement medische controle - Mededeling van de medische redenen van arbeidsongeschiktheid TNR 85 p. 8 a085002
16/01/1999 Controlegeneeskunde - Beleidsnota TNR 84 p. 18 a084010
14/11/1998 Geïntegreerd gezondheidsbeleid in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap TNR 83 p. 14 a083008
19/09/1998 Controlegeneeskunde - Verbod voor de arbeidsongeschikte werknemer de woning te verlaten TNR 82 p. 24 a082018
16/05/1998 Controle van de afwezigheid wegens ziekte van het Vlaams onderwijspersoneel TNR 81 p. 16 a081015
15/11/1997 Controlegeneeskunde - Beleidsnota
warning Dit advies verbetert het advies a075016 wat betreft het punt 6.2.
TNR 79 p. 29 a079044
20/09/1997 Vaststelling door een arts van alcoholisme op het werk TNR 79 p. 22 a079029
23/08/1997 Controlegeneeskunde - Beleidsnota TNR 79 p. 19 a079023
07/09/1996 Controlegeneeskunde TNR 75 p. 18 a075001
07/09/1996 Controlegeneeskunde
warning Dit advies wordt verbeterd wat betreft het punt 6.2 door het advies a079044.
TNR 75 p. 41 a075016
07/09/1996 Medische controle - Onderwijzend personeel - Arbitrage TNR 75 p. 18 a075002
18/03/1995 Medische controle TNR 68 p. 34 a068021
18/03/1995 Medische controle - Honorarium van de arbitragearts TNR 68 p. 35 a068022
17/12/1994 Controleartsen
warning Dit advies vervangt de adviezen a027009, a029013 en a063019
TNR 67 p. 28 a067011
19/11/1994 Medische controle - onderwijzend personeel TNR 67 p. 23 a067005
18/06/1994 Medische controle - Onderwijzend personeel TNR 65 p. 31 a065019
19/03/1994 Medische controle - Beroepsgeheim TNR 64 p. 37 a064014
09/03/1994 Medische controle in het onderwijs TNR 64 p. 38 a064015
15/01/1994 RVA - Erkende artsen TNR 64 p. 21 a064003
11/12/1993 Geneesheer-controleur of deskundige
warning Dit advies is vervangen door advies : TNR 67 p. 28, a067011
TNR 63 p. 37 a063019
11/12/1993 Oproeping van patiënten voor medische onderzoeken TNR 63 p. 37 a063020
15/05/1993 Medische controle TNR 61 p. 25 a061002
20/03/1993 Beroepsgeheim - Controlegeneesheer TNR 60 p. 33 a060011
20/03/1993 Medisch onderzoek - Pensioencommissie TNR 60 p. 34 a060012
20/03/1993 Medische controle NMBS TNR 60 p. 35 a060015
20/06/1992 Medische controle TNR 57 p. 27 a057013
21/03/1992 Medische controle - Administratieve Gezondheidsdienst TNR 56 p. 38 a056011
16/11/1991 Controlegeneeskunde - Scheidsrechterlijke procedure TNR 55 p. 28 a055008
19/10/1991 Medische controle TNR 55 p. 24 a055002
15/06/1991 Controlegeneeskunde - Scheidsrechterlijke procedure TNR 53 p. 29 a053010
16/02/1991 Medische controle TNR 52 p. 27 a052007
20/10/1990 Beroepsgeheim - Controlegeneeskunde TNR 51 p. 23 a051005
15/09/1990 Controlecommissie - Nationale Commissie van Beroep TNR 50 p. 31 a050011
15/09/1990 Medische kontrole TNR 50 p. 27 a050009
15/09/1990 Medische kontrole - NMBS TNR 50 p. 24 a050007
24/03/1990 Gewaarborgd loon - Controlearts TNR 48 p. 29 a048018
24/03/1990 Medische controle NMBS TNR 48 p. 29 a048019
16/12/1989 Controlegeneesheren TNR 47 p. 25 a047008
16/09/1989 Controle arbeidsongeschiktheid TNR 46 p. 28 a046011
16/09/1989 Medische controle en artikelen 121 en 126 van de Code van geneeskundige Plichtenleer TNR 46 p. 29 a046012
17/06/1989 Controle arbeidsongeschiktheid TNR 45 p. 24 a045012
11/03/1989 Geneeskundige controle - aanbod diensten TNR 44 p. 24 a044026
10/12/1988 Medische controle TNR 43 p. 50 a043031
19/11/1988 Medisch toezicht - A.G.D. TNR 43 p. 39 a043016
16/11/1985 Medische controle van personeel in openbare dienst TNR 34 p. 31 a034012
15/09/1984 Beroepsgeheim en controlearts TNR 33 p. 30 a033008
15/09/1984 Geneesheer ambtenaar - Behandelende geneesheer TNR 33 p. 30 a033007
16/06/1984 Medische controle TNR 33 p. 25 a033003
11/06/1983 Ondervragingen van patiënten door geneesheren-inspecteurs van het RIZIV TNR 32 p. 20 a032003
03/04/1982 Arbeidsgeneeskunde - NMBS - AGD TNR 30 p. 31 a030008
14/02/1981 Medisch toezicht en alternatieve geneeswijzen
TNR 29 p. 33 a029016
22/12/1980 Medische controle - Administratieve gezondheidsdienst TNR 29 p. 31 a029014
15/11/1980 Medische controle
warning Dit advies is vervangen door advies : TNR 67 p. 28, a067011
TNR 29 p. 30 a029013
11/05/1980 Medische controle TNR 29 p. 26 a029005
01/01/1980 Controle geneeskunde TNR 28 p. 36 a028028
17/03/1979 Medische controle op bedienden bij de griffies en parketten TNR 27 p. 32 a027016
18/11/1978 Benoeming van jonge artsen tot adviserend geneesheer
warning Dit advies is vervangen door advies : TNR 67 p. 28, a067011
TNR 27 p. 25 a027009
01/01/1977 Medische controle en Administratieve Gezondheidsdienst van de staat TNR 26 p. 48 a026027