Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Continuïteit van de zorg

Zie ook: Wachtdiensten

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
20/10/2018 Voorwaarden voor een patiëntenstop in de huisartsgeneeskunde.
TNR 163 a163003
14/10/2017 Toegang tot de röntgenbeelden door de artsen TNR 159 a159003
15/07/2017 Voorstel globaal actieplan - Permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens TNR 158 a158001
19/11/2016 Contacteren van lost to follow-up patiënten om hen te informeren over het bestaan van nieuwe behandeling TNR 155 a155005
19/11/2016 Stopzetting van werkzaamheden in ziekenhuis - Mededeling van gegevens uit het ziekenhuisdossier aan de arts TNR 155 a155002
16/04/2016 Geweld tegen artsen en andere gezondheidswerkers TNR 153 a153001
20/09/2014 Weigering van opname van een patiënt in therapeutische onderbreking wegens gedragsproblemen (time-out) TNR 147 a147004
14/12/2013 PERSBERICHT : Nieuwe regeling voor de wachtdiensten TNR 144 a144001
26/10/2013 PERSBERICHT : Staking van de gevangenisartsen TNR 143 a143012
13/07/2013 Code van geneeskundige plichtenleer – Wijziging van artikel 158 TNR 142 a142003
11/12/2010 Vrije artsenkeuze door het politiepersoneel in geval van staking TNR 132 a132011
06/03/2010 Samenwerking tussen de medische dienst van een opvangcentrum beheerd door Fedasil met de reguliere bevolkingswachtdienst TNR 129 a129022
21/11/2009 Wachtdienst in de gevangenissen TNR 128 a128002
22/11/2008 Mammografie – Continuïteit van de zorg TNR 123 a123007
04/10/2008 Werking van de medische dienst in een repatriëringcentrum - Continuïteit van de zorg TNR 122 p. 5 a122005
07/06/2008 Rol en taken van de coördinerend geneesheer in de rust- en verzorgingstehuizen TNR 121 p. 5 a121004
15/03/2008 Kind & Gezin - Beroepsgeheim in kraamkliniek - Vaccinaties : continuïteit van de zorg TNR 120 p. 6 a120005
17/11/2007 Bewaring van het origineel van een medisch dossier TNR 119 p. 4 a119004
02/06/2007 Klinische studie - Rekruteren van patiënten door een arts-onderzoeker bij collega's TNR 117 p. 8 a117010
12/05/2007 Weigering van verdere medische zorg door spoedarts TNR 117 p. 4 a117005
04/02/2006 Lijsten met namen van patiënten die als potentieel gevaarlijk voor de wachtarts worden beschouwd - Advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 112 p. 5 a112005
01/10/2005 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 betreffende huisartsenkringen
warning Dit advies werd aangepast : zie advies a112005 d.d. 04.02.2006.
TNR 110 p. 8 a110007
10/05/2003 Wachtdiensten en continuïteit van de zorg voor huisartsen en specialisten TNR 101 p. 4 a101003
19/10/2002 Medisch dossier in een rust- en verzorgingstehuis in het Waals Gewest TNR 99 p. 3 a099001
20/04/2002 Relatie wachtkring - duopraktijk TNR 97 p. 3 a097002
19/01/2002 Medisch dossier in een rust- en verzorgingstehuis in het Waals Gewest TNR 96 p. 7 a096002
17/11/2001 Huisartsenkringen TNR 95 a095006
16/06/2001 Overeenkomst tussen een wijkgezondheidscentrum en een orthopedagogisch centrum TNR 93 p. 9 a093012
19/05/2001 Coördinerend geneesheer in een initiatief van beschut wonen TNR 93 p. 8 a093010
19/05/2001 Proeven met geneesmiddelen : stopzetting van een studie TNR 93 p. 4 a093001
21/04/2001 Bewaring van medische ziekenhuisgegevens TNR 93 p. 5 a093003
21/04/2001 Spreiding van neurochirurgische activiteiten TNR 93 p. 7 a093007
21/10/2000 Ziekenhuisfusies - Spreiding van de activiteit TNR 91 p. 6 a091008
16/09/2000 Coördinerend arts in de RVT's - KB van 24 juni 1999 TNR 90 p. 10 a090003
16/09/2000 Coördinerend arts in een RVT - Taak en functie TNR 90 p. 9 a090002
16/09/2000 Coördinerende artsen van een RVT en behandelende artsen in een RVT TNR 90 p. 9 a090001
17/06/2000 Eerstelijnsgezondheidszorg in België TNR 90 p. 16 a090012
22/01/2000 Cumulatie van de functie van ambtenaar en huisarts TNR 88 p. 16 a088006
29/05/1999 Laboratorium voor cutane histopathologie - Overmaken van resultaten TNR 85 p. 18 a085014
20/03/1999 Huisarts - Bijkomende commerciële activiteit TNR 84 p. 28 a084027
16/01/1999 Continuïteit van de zorg TNR 84 p. 20 a084014
17/01/1998 Cumulatie van een huisartspraktijk met een halftijdse medische activiteit in vast dienstverband TNR 80 p. 21 a080006
24/05/1997 Medische dossiers TNR 78 p. 25 a078015
16/11/1996 Marktgeneeskunde TNR 76 p. 26 a076005
19/11/1994 Disciplinaire schorsing - geassocieerde artsen
warning De Nationale Raad wijzigde het artikel 158 van de Code van geneeskundige plichtenleer op 13.07.2013 (cf. Code, art. 158 en memorie van toelichting).
TNR 67 p. 24 a067007
16/11/1991 Tuchtrechtelijke schorsing - Continuïteit van de verzorging - Associatie
warning De Nationale Raad wijzigde het artikel 158 van de Code van geneeskundige plichtenleer op 13.07.2013 (cf. Code, art. 158 en memorie van toelichting).
TNR 55 p. 26 a055004
14/01/1989 Schorsing - Continuïteit van de verzorging TNR 44 p. 11 a044001
10/12/1988 Schorsing - Continuïteit van de verzorging TNR 43 p. 46 a043025
20/04/1985 Bewaring medische dossiers (PR Antwerpen) TNR 33 p. 60 a033038