Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Consent (Fully Informed-)

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
17/11/2018 Vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en instemming met de behandeling door geïnterneerde personen met een geestesstoornis
TNR 163 a163004
16/09/2017 Deontologische doorverwijsplicht bij weigering van toepassing van euthanasie – Advies van de nationale raad van 6 mei 2017 TNR 158 a158004
06/05/2017 Informeren van de patiënt over zijn gezondheidstoestand en de verstrekte zorg
TNR 157 a157006
17/12/2016 Omstandige geneeskundige verklaring - Recht om een patiënt te onderzoeken zonder zijn/haar toestemming, noch van diens wettelijke vertegenwoordiger TNR 155 a155010
12/12/2015 Stopzetten en weigeringen van behandelingen TNR 151 a151005
21/11/2015 Raadplegen van medische dossiers met de bedoeling patiënten te rekruteren voor klinische studies TNR 151 a151002
14/09/2013 Het onder dwang behandelen van een geesteszieke patiënt TNR 143 a143004
20/04/2013 Toelaatbaarheid van speekseltesten in het kader van alcohol en drugs TNR 141 a141016
29/10/2011 Beroepsgeheim – Informatie aan de VDAB betreffende de arbeidshandicap TNR 135 a135013
20/02/2010 Inspuiten van DHBP bij niet-psychotische vreemdelingen in gesloten centra TNR 129 a129016
20/02/2010 Testen voor leeftijdsbepaling bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen TNR 129 a129015
06/02/2010 Medische zorg verstrekt aan minderjarigen – Instemming van beide ouders TNR 129 a129013
21/03/2009 Beroepsgeheim en aids – Mededeling aan de partner TNR 125 a125016
22/09/2007 Geldigheid van wilsverklaringen - Palliatieve zorg TNR 118 p. 6 a118006
12/05/2007 Dwangbehandeling van psychotische patiënten in de gevangenis TNR 117 p. 5 a117007
12/05/2007 Weigering van zorg door een hongerstaker TNR 117 p. 3 a117001
03/03/2007 Advies van de Nationale Raad in verband met het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2006 betreffende het Gezondheidsinformatiesysteem TNR 116 p. 4 a116004
03/02/2007 Beroepsgeheim en aids - Mededeling aan partner TNR 116 p. 3 a116001
15/07/2006 "Non-heart-beating" donoren TNR 113 p. 7 a113005
04/02/2006 Lijsten met namen van patiënten die als potentieel gevaarlijk voor de wachtarts worden beschouwd - Advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 112 p. 5 a112005
01/10/2005 Alcohol- en/of drugtesten bij werknemers TNR 110 p. 8 a110006
01/10/2005 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 betreffende huisartsenkringen
warning Dit advies werd aangepast : zie advies a112005 d.d. 04.02.2006.
TNR 110 p. 8 a110007
16/07/2005 Verzamelen en uitbaten van medische gegevens TNR 110 p. 2 a110001
19/03/2005 Drugs en wapens in de psychiatrische ziekenhuizen TNR 108 p. 6 a108007
16/10/2004 Informeren van de patiënt - Therapeutische exceptie - Toestemming voor een medische tussenkomst TNR 107 p. 3 a107002
17/07/2004 Multidisciplinair oncologisch consult TNR 106 p. 3 a106002
08/05/2004 Systeem voor de inzameling van anonieme medische gegevens bij huisartsen TNR 104 p. 5 a104007
03/04/2004 Arbeidsgeneeskunde - Opsporing alcoholisme bij werknemers TNR 104 p. 5 a104006
27/09/2003 Oncologische equipes en patiëntenrechten TNR 102 p. 3 a102003
26/07/2003 Advies Patiëntenrechtenwet
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 101 p. 6 a101006
22/03/2003 Advies betreffende palliatieve zorg, euthanasie en andere medische beslissingen omtrent het levenseinde TNR 100 p. 5 a100006
14/12/2002 Opvragen van gegevens door de arts van het CLB aan de behandelende arts van een leerling TNR 99 p. 8 a099010
14/12/2002 Vergoeding van gametendonoren TNR 99 p. 9 a099011
21/09/2002 Bewaartermijnen van ziekenhuisdossiers TNR 98 p. 5 a098004
25/05/2002 Beroepsgeheim en aids - Mededeling aan partner
warning Zie advies TNR 116 p. 3 (a116001).
TNR 97 p. 4 a097004
16/02/2002 Advies van de Nationale Raad over het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 95 p. 3 a095001
15/12/2001 Bewaartermijn van Guthrie-kaartjes TNR 95 p. 12 a095009
29/09/2001 Getuigen van Jehovah en wilsverklaring TNR 94 p. 5 a094003
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016
16/12/2000 Artikel 33 van de Code van geneeskundige plichtenleer - Voorlichting van de patiënt Het informeren van de partner(s) van een HIV-seropositieve persoon
warning Zie advies TNR 116 p. 3 (a116001).
TNR 91 p. 5 a091013
21/10/2000 Radiografie - Botleeftijd - Expertise TNR 91 p. 6 a091003
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
19/08/2000 Evaluatie van nosocomiale septikemie - Persoonlijke levenssfeer TNR 90 p. 17 a090013
17/06/2000 Witboek betreffende de bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van personen die door geestesziekten zijn aangetast TNR 90 p. 18 a090014
15/04/2000 De toekomst van de gezondheidszorg in België - Denkpistes en suggesties TNR 89 p. 13 a089004
19/02/2000 Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 88 p. 18 a088011
15/01/2000 Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 88 p. 13 a088004
25/09/1999 Follow-up van prikaccidenten TNR 87 p. 10 a087004
21/08/1999 Klinisch onderzoek met betrekking tot medische hulpmiddelen - Toestemmingsformulier TNR 86 p. 18 a086008
24/04/1999 Formulier inzake vooringelichte toestemming TNR 85 p. 12 a085006
22/08/1998 Electronische armbanden bij psychiatrische patiënten TNR 82 p. 19 a082013
22/08/1998 Mogelijk gevaarlijk product - Verwittiging van de personen die het product kregen toegediend TNR 82 p. 17 a082010
20/06/1998 "Informed consent" bij verwarde patiënten TNR 82 p. 7 a082001
17/01/1998 Sociale identiteitskaart TNR 80 p. 23 a080009
13/12/1997 Klinische proeven met geneesmiddelen - Formulier betreffende de voorgelichte toestemming van de patiënt TNR 80 p. 17 a080002
20/09/1997 Anesthesist - Weigering van narcose TNR 80 p. 33 a080020
25/08/1990 Toestemming tot een ingreep TNR 50 p. 21 a050005
01/01/1988 Medische en deontologische aspecten van de heelkundige sterilisatie
warning Informatie/Documentatie
TNR 42 p. 27 a042009
01/01/1980 Informeren van kankerpatiënten TNR 28 p. 29 a028017