Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Commissie voor medische ethiek

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
21/03/2009 Erkenning van de commissies voor medische ethiek TNR 125 a125011
20/12/2008 Klinische studies – Voorafgaandelijke goedkeuring van het contract TNR 123 a123020
20/12/2008 Prospectieve studies zonder interventies betreffende geneesmiddelen TNR 123 a123021
16/02/2008 Rekruteren van vrijwilligers voor klinische studies - Vermelden van vergoeding TNR 120 p. 3 a120001
02/06/2007 Klinische studie - Rekruteren van patiënten door een arts-onderzoeker bij collega's TNR 117 p. 8 a117010
19/03/2005 Sensibilisatiecampagne voor osteoporose op initiatief van een farmaceutische firma TNR 108 p. 5 a108005
17/07/2004 DNA-onderzoek en farmacogenetica
TNR 106 p. 4 a106003
17/01/2004 Advertenties voor het rekruteren van patiënten in een klinische studie TNR 104 p. 3 a104002
17/01/2004 Voorontwerp van wet inzake experimenten op natuurlijke personen TNR 103 p. 12 a103013
13/12/2003 Voorontwerp van wet inzake experimenten op mensen TNR 103 p. 11 a103012
15/11/2003 Ethische commissies - Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad TNR 103 p. 5 a103006
16/02/2002 Commissie voor medische ethiek : bewaartermijn van de protocollen TNR 96 p. 9 a096005
17/02/2001 Relaties tussen de commissie voor medische ethiek en de medische directie van een ziekenhuis TNR 92 p. 5 a092005
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
19/02/2000 Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 88 p. 18 a088011
15/01/2000 Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 88 p. 13 a088004
11/12/1999 Medische beslissingen bij zwaar verzorgingsbehoevende bewoners van een bejaardencentrum TNR 88 p. 13 a088002
21/08/1999 Klinisch onderzoek met betrekking tot medische hulpmiddelen - Toestemmingsformulier TNR 86 p. 18 a086008
01/06/1999 De Commissies voor ethiek - Historiek en huidige stand van zaken
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 5 a084001
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Wet op de ziekenhuizen
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 33 a084037
24/10/1998 Coördinatie van de werkzaamheden van de Nationale Raad en van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek inzake het jaarverslag van de commissies voor medische ethiek TNR 83 p. 9 a083001
19/09/1998 Experimenten op mensen - Definitie - Algemene richtlijnen voor een onderzoeksprotocol TNR 82 p. 21 a082015
20/06/1998 "Informed consent" bij verwarde patiënten TNR 82 p. 7 a082001
17/01/1998 Medische experimenten op mensen - Administratie der Directe Belastingen - Model van het door de onderzoeker in te vullen borderel TNR 80 p. 20 a080004
13/12/1997 Klinische proeven met geneesmiddelen TNR 80 p. 17 a080001
19/04/1997 Commissie voor medische ethiek - Samenstelling TNR 78 p. 29 a078018
21/01/1995 Commissie voor medische ethiek - Bijzondere Belastinginspectie TNR 68 p. 17 a068001
18/06/1994 Commissies voor medische ethiek TNR 65 p. 26 a065013
19/03/1994 Commissies voor medische ethiek - B.B.I. TNR 64 p. 33 a064018
20/03/1993 Commissie voor ethiek - Handelsvennootschappen TNR 60 p. 34 a060013
20/02/1993 Commissies voor ethiek - Bijzondere Belastinginspectie TNR 60 p. 22 a060002
17/10/1992 Commissies voor medische ethiek TNR 59 p. 26 a059004
15/02/1992 Bio-ethiek en Nationale Raad van de Orde der geneesheren TNR 55 p. 35 a055017
16/11/1991 Homeopathie - Commissie voor ethiek TNR 55 p. 25 a055003
24/08/1991 Aansprakelijkheid van de commissies voor ethiek TNR 54 p. 30 a054009
24/08/1991 Homeopathie - Commissie voor ethiek TNR 54 p. 34 a054012
15/09/1990 Commissies voor ethiek TNR 50 p. 32 a050013
16/06/1990 Klinische proeven - Commissies voor Ethiek TNR 49 p. 39 a049012
15/10/1988 Ethische commissies - kosten TNR 43 p. 29 a043001
19/03/1988 Ethische commissie - Kosten TNR 40 p. 30 a040023
10/10/1987 Ethische commissies TNR 39 p. 13 a039003
18/07/1987 Ethische commissies TNR 38 p. 18 a038010
01/01/1987 Ethische commissies TNR 38 p. 49 a038018
16/03/1985 Medisch-ethische commissie en therapeutische vrijheid TNR 33 p. 45 a033028
14/04/1984 Klinische proeven met geneesmiddelen
warning is vervangen door advies : OT 55 p. 35, a055017
TNR 32 p. 47 a032022
17/03/1979 Medische ethiek en experimenten op personen TNR 27 p. 31 a027015