Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Code van medische deontologie (Interpretatie van de-)

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
23/04/2020 Vergelijkende publiciteit TNR 167 a167012
08/08/2019 Gecommentarieerde code van medische deontologie TNR 166 a166006n
16/06/2018 Dwingende kracht van de code van medische deontologie
TNR 161 a161009
03/05/2018 Code van medische deontologie TNR 161 a161006
17/12/2016 Wijziging van artikel 42 van de Code van geneeskundige plichtenleer TNR 155 a155009
22/02/2014 Wijziging van artikel 168 van de Code van geneeskundige plichtenleer TNR 145 a145001
26/10/2013 Code van geneeskundige plichtenleer – Wijziging van artikel 66 TNR 143 a143015
14/09/2013 Code van geneeskundige plichtenleer – Wijziging van artikel 61 TNR 143 a143002
13/07/2013 Code van geneeskundige plichtenleer – Vervanging in de Nederlandstalige versie van de term “geneesheer/geneesheren” door “arts/artsen“ TNR 142 a142004
13/07/2013 Code van geneeskundige plichtenleer – Wijziging van artikel 158 TNR 142 a142003
25/05/2013 Medische erelonen voor de verzorging van naaste verwanten, collega’s of medewerkers TNR 141 a141019
21/01/1995 Gehandicapten - Beroepsgeheim TNR 68 p. 17 a068002
17/10/1992 Code van Plichtenleer
warning Dit is geen advies van de Nationale Raad. Het zijn de artt. 85-88 en 95-98 van de Code van geneeskundige plichtenleer.
TNR 59 p. 22 a059001
18/01/1992 Commissie TNR 56 p. 26 a056003
14/09/1991 Overdracht van cliënteel - Artikelen 18 en 47 van de Code
warning Art. 47, par. 2, werd gewijzigd op 24 oktober 1998.
TNR 54 p. 37 a054015
24/08/1991 Geneesherenvennootschappen - Wijziging van de Code TNR 54 p. 18 a054002
19/01/1991 Geneesherenvennootschappen - Wijziging van de Code
warning De artt. 159-165bis van de Code werden gewijzigd op 16 maart 2002, art. 79 werd gewijzigd op 18 maart 1995, de artt. 71-78 zijn nog van toepassing. .
TNR 52 p. 17 a052001
18/07/1987 Geneesherenassociaties
warning De artikelen 159-165 van de Code van geneeskundige plichtenleer werden gewijzigd op 19 januari 1991 en vervolgens op 16 maart 2002.
TNR 38 p. 14 a038006
16/05/1987 Geneesherenassociaties
warning Voorbereiding van de wijziging van de Codeartt. 159-165 d.d. 18 juli 1987 (a038006).
TNR 37 p. 18 a037009
16/04/1983 Vervanging van een ontslagen collega TNR 31 p. 33 a031019
11/09/1982 Ontslag van geneesheren TNR 31 p. 16 a031003
24/09/1980 Interpretatie van artikel 179 van de Code TNR 29 p. 23 a029001
01/01/1979 Code van geneeskundige Plichtenleer TNR 27 p. 37 a027022