Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Arts (Adviserend-)

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
27/04/2019 Rol van medewerkers van de adviserend arts van de verzekeringsinstelling bij de controle van de arbeidsongeschiktheid TNR 165 a165003
06/05/2017 Aanwezigheid van de persoon wiens gezondheidstoestand aan een expertise onderworpen wordt bij de discussie tussen de artsen-deskundigen en de adviserende artsen in het kader van een minnelijk medisch of een gerechtelijk contradictoir deskundigenonderzoek.
TNR 157 a157007
15/11/2014 Taken toevertrouwd aan niet-artsen door de adviserend arts van een ziekenfonds TNR 147 a147016
17/11/2012 Medisch dossier opgesteld door de adviserende arts van een verzekeringsmaatschappij - Rechten van de patiënt : nieuwe gegevens TNR 140 a140004
25/11/2006 Inzage van het medisch dossier van een overledene door de raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij TNR 115 p. 3 a115003
21/05/2005 Bewaringstermijn van medische dossiers van adviserende geneesheren van verzekeringsmaatschappijen en van artsen-deskundigen TNR 109 p. 6 a109007
21/10/2000 Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van persoonlijke notities aan een arts gerechtelijk-deskundige TNR 91 p. 10 a091005
19/06/1999 Adviserend geneesheer van een ziekenfonds - Inlichtingen te verstrekken door de behandelende geneesheer TNR 86 p. 12 a086003
19/06/1999 Adviserend geneesheer van een ziekenfonds - Taak TNR 86 p. 11 a086002
20/02/1999 Mededeling van elementen uit het medisch dossier van een overleden persoon aan een adviserend arts in het kader van een rechtsbijstandsverzekering TNR 84 p. 22 a084018
21/03/1998 Artikel 121, 1, van de Code van geneeskundige Plichtenleer - Toepassing op de adviserende artsen van de verzekeringsinstellingen TNR 80 p. 30 a080018
17/01/1998 Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van gegevens aan een arts-gerechtelijk deskundige en aan een verzekeringsarts TNR 80 p. 21 a080007
17/01/1998 Nationaal Kankerregister - Netwerk voor uitwisseling van gegevens TNR 80 p. 22 a080008
23/08/1997 Hulpverlening aan de jeugd - Protocol voor samenwerking tussen de "Services de l'aide à la jeunesse" en de pluridisciplinaire equipes "SOS-enfants" (Franse Gemeenschap) TNR 79 p. 17 a079018
19/04/1997 Adviserend arts van het ziekenfonds TNR 78 p. 20 a078006
19/10/1996 Gevangenissen TNR 75 p. 25 a075010
07/09/1996 Rusthuizen - Controle van de afhankelijkheidsgraad van verzekerden die in rusthuizen verblijven TNR 75 p. 22 a075006
07/09/1996 Rusthuizen - Forfaits inzake de verpleegkundige verzorging in rusthuizen TNR 75 p. 22 a075007
17/02/1996 Beroepsgeheim - Adviserende artsen van het ziekenfonds - Artsen-gerechtelijk deskundigen TNR 72 p. 32 a072011
17/02/1996 Beroepsgeheim - Arbeidsongevallen - Adviserende artsen TNR 72 p. 30 a072010
18/02/1995 Gerechtsdeskundige TNR 68 p. 26 a068010
20/08/1994 Gezondheidszorg - Beroepsgeheim TNR 66 p. 16 a066002
20/08/1994 O.C.M.W. TNR 66 p. 15 a066001
11/12/1993 Geneesheer-controleur of deskundige
warning Dit advies is vervangen door advies : TNR 67 p. 28, a067011
TNR 63 p. 37 a063019
15/05/1993 Adviserend geneesheer van het ziekenfonds - Medische fouten TNR 61 p. 26 a061004
20/03/1993 Landverzekering - Adviserend arts TNR 60 p. 30 a060009
21/03/1992 Adviserend geneesheer van het ziekenfonds - Arbeidsongeschiktheid TNR 56 p. 38 a056010
15/02/1992 Adviserend geneesheer van het ziekenfonds - Medische fouten TNR 56 p. 31 a056007
26/08/1989 Beroepsgeheim - Geneesheren-adviseurs - Directie tehuizen TNR 46 p. 35 a046015
26/08/1989 Beroepsgeheim - Geneesheren-adviseurs - Directie tehuizen TNR 46 p. 26 a046007
10/12/1988 Adviserend geneesheer - Europees Parlement TNR 43 p. 49 a043029
25/06/1988 Adviserend geneesheren bij verzekeringsmaatschappijen TNR 41 p. 20 a041011
27/02/1988 Adviserend geneesheer bij verzekeringsmaatschappijen TNR 40 p. 25 a040017
16/01/1988 Adviserend geneesheer : wettelijke verplichtingen en collegialiteit TNR 40 p. 11 a040001
18/02/1984 RIZIV TNR 32 p. 37 a032017
18/11/1978 Benoeming van jonge artsen tot adviserend geneesheer
warning Dit advies is vervangen door advies : TNR 67 p. 28, a067011
TNR 27 p. 25 a027009
01/01/1977 Omnipracticus - Medisch adviseur TNR 26 p. 22 a026013