Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Associaties en contracten tussen artsen

Zie ook: Contracten, Vennootschappen tussen artsen en met niet-artsen

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
16/03/2019 Gevolgen van de opheffing van de Code Geneeskundige Plichtenleer (1975) door de Code Medische Deontologie (2018), dit voor de samenwerkingsovereenkomsten TNR 164 a164006
15/09/2018 Leidraad “Contracten en vennootschappen” TNR 162 a162005
18/02/2012 Territoriaal niet-concurrentiebeding in een associatieovereenkomst tussen artsen TNR 137 a137012
15/07/2006 Deelname aan de wachtdienst TNR 113 p. 6 a113004
16/07/2005 Overmaken van assocatiecontracten TNR 110 p. 6 a110004
26/06/2004 Vaste vergoeding voor onbepaalde duur in samenwerkingsovereenkomsten tussen geneesheren TNR 105 p. 5 a105005
12/04/2003 Intredegeld bij kostenassociaties TNR 101 p. 4 a101002
14/12/2002 Intredegeld bij samenwerkingsovereenkomsten tussen artsen TNR 99 p. 8 a099009
20/04/2002 Relatie wachtkring - duopraktijk TNR 97 p. 3 a097002
22/01/2000 Associatie orthopedisch chirurg - reumatoloog TNR 88 p. 16 a088008
24/04/1999 Optreden van een provinciale raad als scheidsrechter TNR 85 p. 8 a085001
19/09/1998 Associatiecontract TNR 82 p. 22 a082017
18/10/1997 Associatie of vennootschap van huisartsen met spreekuur op twee afzonderlijke locaties
warning Dit advies is niet meer actueel.
TNR 79 p. 25 a079036
17/02/1996 Samenwerkings- en overnameovereenkomst tussen artsen TNR 72 p. 39 a072015
20/05/1995 Associatiecontract - Niet-concurrentiebeding TNR 69 p. 19 a069004
19/11/1994 Disciplinaire schorsing - geassocieerde artsen
warning De Nationale Raad wijzigde het artikel 158 van de Code van geneeskundige plichtenleer op 13.07.2013 (cf. Code, art. 158 en memorie van toelichting).
TNR 67 p. 24 a067007
18/09/1993 Associatieovereenkomsten TNR 62 p. 29 a062010
21/03/1992 Overdracht van cliënteel TNR 56 p. 42 a056015
24/08/1991 Leidraad contracten
warning De artikelen 159-165bis van de Code van geneeskundige plichtenleer werden gewijzigd op 16 maart 2002.
TNR 54 p. 42 a054019
24/08/1991 Leidraad contracten
warning Dit is geen advies, het is de voorbereiding van advies a054019, TNR 54 p. 42.
TNR 54 p. 17 a054001
19/01/1991 Geneesherenvennootschappen - Wijziging van de Code
warning De artt. 159-165bis van de Code werden gewijzigd op 16 maart 2002, art. 79 werd gewijzigd op 18 maart 1995, de artt. 71-78 zijn nog van toepassing. .
TNR 52 p. 17 a052001
15/04/1989 Type-contract TNR 45 p. 16 a045001
17/02/1989 Geneesherenvennootschappen - Contracten
warning Dit is geen advies, het is de voorbereiding van het advies a054019, TNR 54 p. 42.
TNR 48 p. 25 a048013
16/01/1988 Geneesherenvennootschappen
warning Dit advies is niet meer actueel. Artikel 18 van de Code van geneeskundige plichtenlaar werd gewijzigd op 14 september 1991.
TNR 40 p. 19 a040009
18/07/1987 Geneesherenassociaties
warning De artikelen 159-165 van de Code van geneeskundige plichtenleer werden gewijzigd op 19 januari 1991 en vervolgens op 16 maart 2002.
TNR 38 p. 14 a038006
21/03/1987 Geneesherenassociaties TNR 36 p. 27 a036020
13/12/1986 Geneesherenassociaties TNR 36 p. 10 a036001
16/04/1983 Vervanging van een ontslagen collega TNR 31 p. 33 a031019
11/09/1982 Ontslag van geneesheren TNR 31 p. 16 a031003
03/04/1982 Jonge geneesheren-specialisten en verzorgingsinstellingen TNR 30 p. 31 a030009
18/10/1980 Geneesheer-bioloog en Apotheker-bioloog
warning Dit advies is niet meer actueel.
TNR 29 p. 28 a029008
01/01/1977 Associatieovereenkomsten tussen geneesheren TNR 26 p. 24 a026016