Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Associaties en contracten met niet-artsen, verzorgingsinstellingen, ...

Zie ook: Contracten

Relevante artikels uit de code van geneeskundige plichtenleer:
Art. 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
19/11/1983 Arts en licentiaat in de chemische wetenschappen TNR 32 p. 26 a032009
21/01/1984 Artsen bij farmaceutische bedrijven TNR 32 p. 33 a032012
16/06/1990 Contract - Bloedafnemingen voor een laboratorium
warning Artikel 18 van de Code van geneeskundige plichtenleer werd gewijzigd op 14 september 1991.
TNR 49 p. 38 a049010
16/09/1978 Contract tussen een apotheker-bioloog en een arts TNR 27 p. 22 a027003
20/01/1996 Contracten - Bevoegdheid van de provinciale raden TNR 72 p. 21 a072001
14/07/2007 Conventies inzake de opschorting, het uitstel en de probatie TNR 117 p. 10 a117015
18/10/1997 Erkenning en subsidiëring van residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen (Waals gewest) TNR 79 p. 26 a079038
18/09/1993 Geïntegreerde gezondheidsverenigingen TNR 62 p. 24 a062006
15/12/2001 Geïntegreerde politie : contract extern erkend arts TNR 95 p. 13 a095011
17/05/1980 Geneesheer-stomatoloog en LTH TNR 28 p. 38 a028029
17/02/1989 Geneesherenvennootschappen - Contracten
warning Dit is geen advies, het is de voorbereiding van het advies a054019, TNR 54 p. 42.
TNR 48 p. 25 a048013
28/05/2011 In- en uittredingsvergoeding in een associatie of vennootschap
warning Dit advies vervangt het advies a079020 d.d. 23.08.1997.
TNR 134 a134003
15/02/1997 Kinesitherapeuten TNR 76 p. 33 a076014
24/08/1991 Leidraad contracten
warning De artikelen 159-165bis van de Code van geneeskundige plichtenleer werden gewijzigd op 16 maart 2002.
TNR 54 p. 42 a054019
24/08/1991 Leidraad contracten
warning Dit is geen advies, het is de voorbereiding van advies a054019, TNR 54 p. 42.
TNR 54 p. 17 a054001
21/10/2000 Medische en paramedische verzorging in het kader van een fitnesscentrum TNR 91 p. 9 a091007
16/11/2002 Militaire geneesheren en erkende artsen bij het leger - Kosten betreffende medische zorgen als extra-legaal voordeel voor de werknemer TNR 99 p. 4 a099005
18/10/2003 Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de ONE en de artsen TNR 103 p. 4 a103003
20/11/1993 Overeenkomst TNR 63 p. 29 a063011
16/07/2005 Overmaken van assocatiecontracten TNR 110 p. 6 a110004
11/06/1983 PVBA : geneesheer - niet-geneesheer TNR 32 p. 19 a032001
21/03/1998 Wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten TNR 80 p. 25 a080013