Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Aansprakelijkheid van de arts (Burgerlijke- en/of strafrechtelijke-)

Zie ook: Medische fout, Verantwoordelijkheid van de arts, Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid van de arts

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
17/09/2016 Bewaartermijn van de coupes en paraffineblokken voor de anatoompathologie TNR 154 a154010
21/11/2015 Medische permanentie intensieve zorg TNR 151 a151001
25/04/2015 Doorsturen van een beknopt medisch dossier samen met de medicatiefiche en overzicht van de vaccinatiestatus van een patiënt ten behoeve van het platform Vitalink TNR 149 a149001
09/02/2013 HIV - positieve moeders TNR 140 a140022
07/06/2008 Telefonisch advies door een arts - Ereloon TNR 121 p. 5 a121005
16/02/2008 Telefonisch advies door een arts - Ereloon TNR 120 p. 5 a120004
03/03/2007 Vragen en antwoorden betreffende de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens TNR 116 p. 4 a116003
30/09/2006 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid TNR 114 p. 5 a114004
14/01/2006 Hiv-positieve moeder TNR 112 p. 3 a112002
16/07/2005 Koninklijk besluit van 19 maart 2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen TNR 110 p. 6 a110003
17/07/2004 Multidisciplinair oncologisch consult TNR 106 p. 3 a106002
26/06/2004 Aansprakelijkheid bij organisatorische fouten van wachtdiensten voor huisartsen TNR 105 p. 6 a105007
18/10/2003 Verantwoordelijkheid van de radioloog - Besparingen in de medische beeldvorming - Verslag aanvragende arts-radioloog TNR 103 p. 4 a103004
22/03/2003 Advies betreffende palliatieve zorg, euthanasie en andere medische beslissingen omtrent het levenseinde TNR 100 p. 5 a100006
21/09/2002 Bewaartermijnen van ziekenhuisdossiers TNR 98 p. 5 a098004
01/08/2002 Bericht voor de patiënten en de artsen uitgaande van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren TNR 98 p. 2 a098001
15/06/2002 Aanbevelingen van de Nationale Raad betreffende het bijhouden van elektronische medische databanken die nominatieve en identificeerbare gegevens bevatten
warning Het begrip "objectieve gegevens" wordt vervangen in dit advies : zie TNR 106 p. 4 : a106005.
TNR 97 p. 6 a097008
25/05/2002 Medische permanentie in de intensieve zorg TNR 97 p. 6 a097007
17/11/2001 Wachtdienst van huisartsen - Aansprakelijkheid van de organisator TNR 95 p. 10 a095005
29/09/2001 Medische permanentie in de intensieve zorg TNR 94 p. 6 a094005
16/06/2001 Toenemend en ongeregeld uitvoeren van vaderschapstests
TNR 93 p. 11 a093014
19/05/2001 Proeven met geneesmiddelen : stopzetting van een studie TNR 93 p. 4 a093001
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016
20/01/2001 Bewaartermijn van radiografieën en elektro-encefalografische tracés TNR 92 p. 3 a092001
20/01/2001 Verpleegkundige prestaties - Staande orders TNR 92 p. 3 a092003
18/11/2000 Ziekenhuiswachtdienst intensieve zorg TNR 91 p. 7 a091009
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
19/08/2000 Medisch consult en postorderverkoop van geneesmiddelen via internet TNR 90 p. 13 a090007
14/06/2000 Fault, no fault, or ... ?
warning Informatie/Documentatie
TNR 89 p. 17 a089005
11/12/1999 Verzekerbaarheid van de burgerlijke aansprakelijkheid van artsen TNR 88 p. 9 a088001
30/10/1999 Erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten TNR 87 p. 21 a087013
30/10/1999 Ministerie van Justitie - Eindverslag van de werkzaamheden van de Commissie Internering TNR 87 p. 17 a087008
25/09/1999 Telegeneeskunde TNR 87 p. 14 a087005
19/06/1999 Adviserend geneesheer van een ziekenfonds - Inlichtingen te verstrekken door de behandelende geneesheer TNR 86 p. 12 a086003
24/04/1999 Formulier inzake vooringelichte toestemming TNR 85 p. 12 a085006
24/04/1999 Klinische studies - Objectieve aansprakelijkheidsverzekering - Inzage in medische dossiers door medewerkers niet-geneesheren TNR 85 p. 12 a085007
23/01/1999 Voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt TNR 83 p. 19 a083013
22/08/1998 Mogelijk gevaarlijk product - Verwittiging van de personen die het product kregen toegediend TNR 82 p. 17 a082010
05/07/1997 Kwaliteit van de verzorging - Aansprakelijkheid TNR 79 p. 12 a079004
22/03/1997 Toediening van vaccins TNR 78 p. 18 a078003
19/10/1996 Genetica - onderzoek naar het vaderschap - mededeling van resultaten van klinische onderzoeken aan derden
warning Dit advies werd gewijzigd door het advies 'Vaderschapstests' d.d. 05.11.2011 (a133013).
TNR 75 p. 26 a075011
19/10/1996 Gevangenissen TNR 75 p. 25 a075010
20/01/1996 Toediening van vaccins TNR 72 p. 28 a072007
20/08/1994 Klinische trials - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid TNR 66 p. 17 a066005
29/01/1994 Klinische trials - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid TNR 64 p. 24 a064006
16/10/1993 Klinische trials - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid TNR 63 p. 29 a063009
15/05/1993 Adviserend geneesheer van het ziekenfonds - Medische fouten TNR 61 p. 26 a061004
15/02/1992 Adviserend geneesheer van het ziekenfonds - Medische fouten TNR 56 p. 31 a056007
19/01/1991 Aansprakelijkheid van de verrichter van diensten - Voorstel van richtlijn van de E.E.G. TNR 52 p. 24 a052004
20/06/1987 Wachtdienst in ziekenhuisverband TNR 37 p. 21 a037014
20/04/1985 Bewaring medische dossiers (PR Antwerpen) TNR 33 p. 60 a033038
15/09/1984 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid TNR 33 p. 32 a033011