Skip to content

Ziekenhuiswacht

Doc: a044007
Tijdschrift: 44 p. 13
Datum: 14/01/1989
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Ziekenhuiswacht

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om advies verzocht aangaande de beschikkingen van het Koninklijk Besluit van 20 juli 1988 die betrekking hebben op de vergoeding van wachtdiensten in verzorgingsinstellingen. De provinciale raad in kwestie is van oordeel dat de concrete toepassing van deze beschikkingen vermoedelijk deontologische implicaties zal hebben.

Het Bureau van de Nationale Raad zal de wetteksten nader onderzoeken en een ontwerp-antwoord voorbereiden.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht