Skip to content

Ziekenhuiswacht

Doc: a043012
Tijdschrift: 43 p. 35
Datum: 15/10/1988
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Ziekenhuiswacht

De Nationale Raad wordt om advies verzocht in verband met de deelname door geneesheren‑specialisten aan de algemene ziekenhuiswacht. (cf. vergadering van 15 oktober 1988)

Als neerslag van de beraadslaging op de vorige vergadering, wordt door het Bureau een ontwerp‑antwoord voorgelegd dat eenparig door de Raad wordt goedgekeurd:

In elke ziekenhuisinstelling worden zowel de poortwacht als de medische permanentie door de medische raad geregeld.

Het is eveneens de medische raad van de instelling die oordeelt welke stafleden eventueel ontslagen worden van deelname aan één van beide wachtdiensten en zulks in overeenstemming met de specifieke criteria van het betreffende ziekenhuis.

De medische raad moet tevens nagaan of de wachthebbende geneesheer wel degelijk over de kunde beschikt om urgenties op een verantwoorde wijze op te vangen.

Het beslechten van meningsverschillen of conflicten m.b.t. het al dan niet deelnemen aan de wachtdienst komt toe aan de provinciale raad.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht