Skip to content

Weglating van de lijst van de Orde

Doc: a029007
Tijdschrift: 29 p. 27
Datum: 01/01/1980
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Weglating van de lijst van de Orde

Mag een Provinciale Raad de naam weglaten uit de lijst van een geneesheer die naar het buitenland is vertrokken zonder adres na te laten en die bij het gemeentebestuur van zijn laatste domicile in België ambtelijk is afgeschreven ?

In de koninklijke besluiten betreffende de Orde der geneesheren worden slechts twee bepaalde gevallen van weglating uit de lijst voorzien; cfr. KB nr. 79, artikel 6, 1 en KB 06.02.1970, artikel 20, lid 3. In artikel 20, lid 1 van het KB van 6 februari 1970 wordt nochtans bepaald: «Elke provinciale Raad stelt, voor zijn gebied, de lijst op van de Orde en houdt die bij ».

De lijst bijhouden impliceert niet alleen de lijst aanvullen door nieuwe inschrijvingen maar ook «het weglaten van inschrijvingen die niet langer verantwoord zijn». Bijvoorbeeld: sterfgeval, schrapping, niet vervullen van wettelijke voorwaarden.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat op grond van voormelde consideransen en onder voorbehoud van de beoordelingsmacht van de disciplinaire rechtsmachten en eventueel van het Hof van Cassatie, de Raad de macht heeft om uit de lijst de naam weg te laten van een geneesheer die bij het gemeentebestuur ambtelijk is afgeschreven en sinds verscheidene jaren in het buitenland verblijft zonder adres te hebben achtergelaten.

Wat de procedure betreft, zal de Raad de geneesheer ertoe aanzetten zijn weglating aan te vragen en dit bij brief geadresseerd aan het laatst gekende adres. Indien de geneesheer aan deze uitnodiging geen gevolg geeft, zal de procedure gevoerd worden zoals in tuchtzaken (cfr. KB nr. 79, art. 20 en volgende; KB 06.02.1970, art. 24 en volgende).

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht