Skip to content

Wachtdienst in ziekenhuizen

Doc: a031004
Tijdschrift: 31 p. 17
Datum: 09/10/1982
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Wachtdienst in ziekenhuizen

Kan de raad van beheer of de medische raad van een verzorgingsinstelling een arts verplichten aan de wachtdienst deel te nemen indien deze arts meent tijdens de wachtdienst zijn bevoegdheid te zullen overschrijden ?

De Nationale Raad heeft deze vraag in zijn vergadering van 9 oktober 1982 onderzocht en gesteld dat een ziekenhuisgeneesheer zich niet aan deze plicht mag onttrekken. De mogelijkheid bestaat evenwel de betrokken arts te vervangen met de goedkeuring van de medische raad die daartoe de nodige maatregelen moet treffen.

Bij geschillen moet de zaak voor de provinciale raad worden gebracht.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht