Skip to content

Wachtdienst

Doc: a071001
Tijdschrift: 71 p. 19
Datum: 21/10/1995
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Wachtdienst

De oogartsen nemen in het ziekenhuis waarin zij werkzaam zijn deel aan de wachtdienst in hun specialisme. Aangezien zij echter niet bevoegd zijn om deel te nemen aan de algemene wachtdienst dragen zij bij in de werkingskosten van deze dienst.
De Belgische Beroepsvereniging van Oogheelkundigen vraagt aan de Nationale Raad of zij bovendien moeten bijdragen in de werkingskosten van de spoedgevallendienst 100.

Advies van de Nationale Raad :

Het valt niet onder de bevoegdheid van de Nationale Raad van de Orde zich in te laten met de overeenkomsten betreffende de uit te voeren of uitgevoerde inhoudingen op de honoraria van de artsen die praktiseren in een verzorgingsinstelling, ingevolge artikel 140, par. 4, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen.

Het komt de medische raad van een instelling toe, samen met de beheerder van deze instelling, te beraden over het bedrag van de financiële bijdrage van het artsenkorps in de werkingskosten van de wachtdienst.

De Nationale Raad bevestigt zijn vroegere adviezen inzake de medewerking van een specialist aan de wachtdienst van een verzorgingsinstelling.

De in de nummers 590122 en 590144 van de nomenclatuur van de gezondheidszorg bepaalde honoraria hebben betrekking op de medische wachtdienst en in het bijzonder op de opneming in een acute dienst A, C, D, E, G, H, L, M, N of S, in een verzorgingsinstelling, die bovenop de wettelijke wachtdienst verbonden is met een dienst 100 met of zonder intra-murale wachtdienst door een gekwalificeerde arts die een bijkomende wachtdienst verzekert in de dienst voor intensieve verzorging.

In de verzorgingsinstellingen die de behandeling van de patiënten in een acute dienst verzekeren, zoals hierboven bepaald, wordt deze behandeling meestal waargenomen door een multidisciplinair team, al dan niet onder leiding van een arts-urgentist.

Het is de medische raad die dient te beslissen of een oogarts en/of oogheelkundige al dan niet dient bij te dragen aan en opgenomen dient te worden in het medisch team dat de wachtdienst verzekert.
Het is de medische raad van de instelling die het bedrag vaststelt van de financiële bijdrage van de arts aan de wachtdienst van de instelling waarin hij praktiseert : ongeacht of de arts al dan niet de wacht verzekert in zijn specialisme en ongeacht of hij al dan niet opgenomen is in een multidisciplinair wachtteam.

Het beslechten van geschillen tussen artsen, inzonderheid met betrekking tot de deelname en/of financiële bijdrage aan de wachtdienst georganiseerd in een verzorgingsinstelling waarin specialisten praktiseren, komt toe aan de bevoegde provinciale raad van de Orde.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht