Skip to content

Verslag RIZIV - Tariferingsdiensten - Verzekeringsinstellingen

Doc: a059014
Tijdschrift: 59 p. 37
Datum: 12/12/1992
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Verslag RIZIV - Tariferingsdienst - Verzekeringsinstellingen

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers vestigt de aandacht van de Nationale Raad op enkele wijzigingen die aangebracht werden in de Wet van 9 augustus 1963 betreffende de ziekte en invaliditeitsverzekering.
Artikel 28 van de nieuwe wet (Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992) wijzigt artikel 98 van de Wet van 09.08.1963 als volgt:
"§2 De tariferingsdiensten zijn verplicht aan het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering op verzoek van dit laatste de gegevens te bezorgen omtrent de verstrekkingen waarvoor zij de tariferingsverrichtingen uitvoeren. Die gegevens moeten worden bezorgd door tussenkomst van de verzekeringsinstellingen die instaan voor de anonimiteit van de gegevens".
De Nationale Raad van de Orde der apothekers vraagt aan de Nationale Raad of hij het niet opportuun acht zich te buigen over wat duidelijk een nieuwe schending van het medisch geheim blijkt te zijn, onrechtstreeks teweeggebracht door de verplichting om aan de verzekeringsinstellingen de gegevens te bezorgen omtrent de geneesmiddelen voorgeschreven door de geneesheer".

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 12 december 1992 kennis genomen van uw brief van 3 september 1992 betreffende de Wet van 26 juni 1992 en de overdracht van gegevens door tussenkomst van de verzekeringsinstellingen die instaan voor de anonimiteit van de gegevens.

De Nationale Raad heeft kennis genomen van uw opmerkingen. Hij stelt echter tot zijn spijt vast dat de huidige situatie het resultaat is van een wetsbepaling.

Het zou echter nuttig zijn indien u de ziekenfondsen zou wijzen op hun verantwoordelijkheid inzake de eerbiediging van het beroepsgeheim.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht