Skip to content

Verplichting (huis)artsen deel te nemen aan triagepost COVID-19

Doc: a167033
Tijdschrift: 167
Datum: 17/10/2020
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Op de vraag of (huis)artsen kunnen worden verplicht hun praktijk te sluiten en deel te nemen aan de gemeentelijke triagepost COVID-19, antwoordde de nationale raad dat het aan de bevoegde overheden is om eventueel dwingende maatregelen op te leggen aan artsen in de strijd tegen COVID-19 (cf. Vragen en Antwoorden (maart, april, mei 2020) gepubliceerd op www.ordomedic.be, rubriek COVID-19).

De nationale raad van de Orde der artsen kan enkel advies verstrekken in verband met de medische deontologie.

 

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht