Skip to content

Stage

Doc: a036013
Tijdschrift: 36 p. 19
Datum: 21/02/1987
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Stage

Conform de beslissing genomen in de vergadering van januari, werd door een commissie een ontwerp‑contract tussen de huisarts‑stagemeester en de kandidaat‑huisarts met het oog op een opleiding als erkend huisarts, aan een nader onderzoek onderworpen.

De Raad formuleert een aantal opmerkingen die aan de directeur van de Dienst Geneeskundepraktijk van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu worden overgemaakt.

Met referte aan uw schrijven van 22 december 1986 heb ik de eer U als bijlage de tekst te laten geworden van het "type‑contract voor een opleidingsstage met het oog op het behalen van de erkenning in huisartsengeneeskunde", zoals aangenomen door de Nationale Raad in zijn vergadering van 21 februari 1987, na grondig onderzoek van een daartoe speciaal belaste commissie.

De Nationale Raad heeft zich de vrijheid veroorloofd om naast zuiver deontologische ook enkele andere wijzigingen aan te brengen.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht