Skip to content

RIZIV

Doc: a065015
Tijdschrift: 65 p. 27
Datum: 18/06/1994
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

RIZIV

Dokter Riga, Directeur generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV verzoekt de Nationale Raad om toestemming met betrekking tot de tekst van een "attest" dat de geneesheren of instellingen dienen uit te hangen in hun wachtzaal. Dit attest vermeldt of ze zijn toegetreden tot het akkoord geneesheren ziekenfondsen, op welke raadplegingsdagen en -uren ze de tarieven van dit akkoord toepassen en op welke raadplegingsdagen en -uren ze deze tarieven niet toepassen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 juni 1994 een bespreking gewijd aan uw adviesaanvraag van 29 maart 1994 met betrekking tot het attest inzake (niet-)toepassing van de tarieven bedongen in het Nationaal akkoord geneesheren ziekenfondsen van 13 december 1993.

De Nationale Raad heeft geen bezwaar tegen het ontwerpattest zoals dat hem werd voorgelegd.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht