Skip to content

Rijbewijs - Beroepsgeheim

Doc: a056014
Tijdschrift: 56 p. 41
Datum: 21/03/1992
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Rijbewijs - Beroepsgeheim

Mag een geneesheer de procureur des Konings waarschuwen wanneer hij gewetensvol besluit dat een patiënt aan een aandoening lijdt die hem ongeschikt maakt om een voertuig te besturen ?

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 maart 1992 kennis genomen van uw brief van 4 februari 1992 met betrekking tot de "toestemming om het beroepsgeheim te schenden ten aanzien van de procureur des Konings wanneer een patiënt aan een aandoening lijdt die hem ongeschikt maakt om een voertuig te besturen".

Hij verwijst naar zijn advies van 15 december 1990, dat gepubliceerd werd in het Officieel Tijdschrift nr. 51 van maart 1991.

Ter herinnering: Advies van 15 december 1990:

De Nationale Raad hecht zijn goedkeuring aan Uw ontwerp-antwoord mits de op een na laatste alinea als volgt gewijzigd wordt:

"Indien U dus gewetensvol besluit dat de betrokken persoon een ongeval kan veroorzaken met zware gevolgen voor haarzelf of voor derden, kan deze "noodsituatie" rechtvaardigen dat U de Procureur des Konings op de hoogte brengt van Uw twijfels in verband met de rijvaardigheid van deze persoon".

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht