Skip to content

Reklame - Laboratoria voor klinische biologie

Doc: a033026
Tijdschrift: 33 p. 45
Datum: 16/02/1985
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Reklame - Laboratoria voor klinische biologie

Mag een laboratorium voor klinische biologie vermeld worden in publicaties zoals de "Guide automobile de Bruxelles" ?

In zijn vergadering van 20 februari 1985 heeft de Nationale Raad volgend antwoord verleend aan de Provinciale raad van de Orde der geneesheren van Brabant/N:

De Raad is de mening toegedaan dat deze praktijken reklame uitmaken en dat het wenselijk zou zijn te overleggen met de Provinciale raad van Brabant met het Frans als voertaal wanneer U in deze aangelegenheid mocht optreden.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht