Skip to content

Regionale wachtdienst van geneesheren-specialisten

Doc: a044019
Tijdschrift: 44 p. 21
Datum: 11/03/1989
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Regionale wachtdienst van geneesheren specialisten

Dit probleem werd door de Raad tijdens de vergadering van 18 februari 1989 bestudeerd. (cf. supra, blz. 16)
Het ontwerpantwoord dat de Raad werd voorgelegd werd goedgekeurd.

Advies van de Nationale Raad:

De geneesheer-specialist moet te allen tijde de continuïteit van de verzorging van zijn patiënten waarborgen.

Indien hij uitsluitend poliklinische activiteiten uitoefent, kan hij niet verplicht worden deel te nemen aan een op vrijwillige basis opgerichte regionale wachtdienst van zijn discipline.

Indien hij evenwel de continuïteit van de verzorging voor zijn patiënten aan een regionale wachtdienst van specialisten toevertrouwt, is hij gehouden in de werkingskosten ervan bij te dragen.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht