Skip to content

Regionale wachtdienst geneesheren-specialisten

Doc: a044013
Tijdschrift: 44 p. 16
Datum: 18/02/1989
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Regionale wachtdienst geneesheren‑specialisten

Door een provinciale raad wordt de vraag gesteld of een oftalmoloog die binnen een welbepaalde regio uitsluitend poliklinische activiteiten uitoefent, verplicht kan worden daadwerkelijk aan een regionale wachtdienst voor oftalmologen deel te nemen

Het is evident dat elke arts, huisarts of ziekenhuisarts, de continuïteit van de zorgverlening moet waarborgen. Dat is de reden waarom een wachtrol wordt georganiseerd. Het is evenwel nog de vraag, of alle artsen van een bepaald specialisme die in de streek uitsluitend klinische of poliklinische activiteiten uitoefenen, daadwerkelijk of financieel aan die wachtdienst moeten deelnemen.

Een ontwerp‑advies zal op de volgende vergadering worden voorgelegd.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht