Skip to content

Radiografieën - Bewaring

Doc: a028023
Tijdschrift: 28 p. 34
Datum: 19/04/1980
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Radiografieën - Bewaring

Door een universiteit wordt volgende vraag voorgelegd: Is het op grond van de geldende regels terzake verboden radiografieën die meer dan 10 jaar oud zijn (van voor 1968) en die in de loop van de laatste 3 jaar niet meer werden geconsulteerd, te liquideren ?

Antwoord van de Nationale raad van 24 april 1980:

De Raad is van oordeel dat de archieven i.v.m. de radiologie onder toepassing vallen van artikel 46 (*) van de Code van geneeskundige Plichtenleer en derhalve gedurende 30 jaar dienen te worden bewaard.

Dit is geen deontologische maar wel een juridische beschikking.

(*) Artikel 46: De geneesheer moet de medische dossiers gedurende 30 jaar bewaren; desgevallend moet hij erop toezien dat de dossiers derwijze worden vernietigd dat het beroepsgeheim gewaarborgd blijft.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht