Skip to content

Persmededeling

Doc: a139006
Tijdschrift: 139
Datum: 13/10/2012
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren besprak in zijn vergadering van 13 oktober 2012 het recent in de pers weergegeven grensoverschrijdend gedrag van artsen ten opzichte van patiƫnten en de naar aanleiding daarvan besproken voor de Orde bestaande proceduremogelijkheden.

De Nationale Raad verwijst naar de reeds door zijn woordvoerder, professor dr. Walter Michielsen, ondervoorzitter, in persinterviews en andere contacten gegeven toelichtingen. Hieruit blijkt dat de Orde van geneesheren zelf sedert geruime tijd vragende partij is tot aanpassing van de haar betreffende wetgeving onder meer de tuchtprocedure[1].

In afwachting van de totstandkoming van de ook door de Orde van geneesheren gevraagde wettelijke aanpassingen, doen de ordinale instanties het nodige om aan de door hen gekende misbruiken en desbetreffende klachten het passende gevolg te geven.

De Nationale Raad benadrukt dat onaanvaardbaar gedrag van artsen steeds kan worden meegedeeld aan de bevoegde provinciale raad.

[1] Zie het wetsvoorstel omtrent de hervorming van de Orde van geneesheren : www.ordomedic.be, Nieuws (homepagina).

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht