Skip to content

Overdracht van cliënteel

Doc: a059015
Tijdschrift: 59 p. 37
Datum: 12/12/1992
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Overdracht van cliënteel

De Nationale Raad heeft verschillende adviesaanvragen ontvangen aangaande de toepassing van de nieuwe artikelen 18 en 47 betreffende de overdracht van cliënteel en de overdracht van een geneeskundige praktijk.

1. Mededeling van documenten aan de provinciale raden:

Advies van de Nationale Raad:

Met referte aan uw schrijven van 28 januari 1992 m.b.t. de documenten die in het kader van art. 18 van de Code van geneeskundige Plichtenleer ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de provinciale raden, heb ik de eer u het advies van de Nationale Raad over te maken.

De Provinciale Raad moet inzage kunnen hebben in de elementen die nodig zijn om, op deontologisch vlak, de inhoud van de overeenkomst betreffende de overdracht of de inbreng van een medische praktijk te beoordelen. De Provinciale Raad zal in elke hem voorgelegde zaak bepalen welke stukken hem voor die beoordeling nuttig zijn.

2. Medische dossiers

Advies van de Nationale Raad:

Onder verwijzing naar uw brief van 18 oktober 1991 aangaande de waardebepaling van de onlichamelijke goederen met betrekking tot het patiëntenbestand, heb ik het genoegen u hieronder het advies van de Nationale Raad mede te delen.

In het kader van de algemene organisatie van een medisch kabinet vormt een goed beheer van het medisch dossier een van de elementen die in aanmerking genomen kunnen worden bij de evaluatie van de totale waarde van de immateriële bestanddelen.

Bij de overdracht of overname van een medisch kabinet mogen de medische dossiers niet afzonderlijk geïnventariseerd worden bij de waardebepaling van de totale immateriële bestanddelen.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht