Skip to content

Oproepen voor preventieve onderzoeken

Doc: a072005
Tijdschrift: 72 p. 27
Datum: 20/01/1996
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Oproepen voor preventieve onderzoeken

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om advies verzocht aangaande het oproepen van patiënten met het doel de therapietrouw te waarborgen.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 januari 1996 kennis genomen van uw brief van 14 november 1995 betreffende een soft-warepakket X.

De Nationale Raad herinnert U zijn advies van 20 januari 1990 waarvan fotokopie als bijlage. Dit geldt voor zowel de preventieve als de curatieve geneeskunde.

Advies van de Nationale Raad van 20 januari 1990 :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 januari 1990 kennis genomen van uw brief van 20 december 1989 met betrekking tot geneesheren-specialisten die hun patiënten oproepen voor een preventief onderzoek.

Het is aangewezen dat bij de planning van noodzakelijk-preventieve onderzoeken huisarts en specialist samenwerken.

Oproepingen voor preventieve onderzoeken kunnen enkel mits vermelding dat de patiënt eveneens in deze omstandigheden zich kan richten tot de geneesheer van zijn keuze.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht