Skip to content

Oproep voor preventieve onderzoeken

Doc: a048006
Tijdschrift: 48 p. 19
Datum: 20/01/1990
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

0proepen voor preventieve onderzoeken

Een Provinciale Raad verzoekt de Nationale Raad om advies met betrekking tot de schriftelijke oproep die sommige specialisten, in het bijzonder gynaecologen, regelmatig richten aan hun patiënten, wanneer zij zich moeten melden om een aantal preventieve onderzoeken te ondergaan (een uitstrijkje bijvoorbeeld).

Uit de discussie blijkt dat het enerzijds noodzakelijk is de continuïteit van de zorgenverstrekking te waarborgen en dat het nuttig is aan de behandelde patiënt een "nazorg" te verlenen en anderzijds, dat de preventie gewaarborgd dient te worden.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 januari 1990 kennis genomen van uw brief van 20 december 1989 met betrekking tot geneesherenspecialisten die hun patiënten oproepen voor een preventief onderzoek.

Het is aangewezen dat bij de planning van noodzakelijk-preventieve onderzoeken huisarts en specialist samenwerken.

Oproepingen voor preventieve doeleinden kunnen enkel mits vermelding dat de patiënt eveneens in deze omstandigheid zich kan richten tot de geneesheer van zijn keuze.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht