Skip to content

Opleidingsstage - Onttrekking van cliënteel

Doc: a062007
Tijdschrift: 62 p. 25
Datum: 18/09/1993
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Opleidingsstage - Onttrekking van cliënteel

Een provinciale raad vraagt de Nationale Raad om advies aangaande de artikelen 12 en 13 van de modelcontracten voor de opleidingsstage van de huisartsen. Deze artikelen hebben betrekking op de onttrekking of poging tot onttrekking van cliënteel en op de vestiging van de stagiair na beëindiging van zijn stage.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad brengt het principe in herinnering dat een geneesheer zich niet mag vestigen in omstandigheden die de deontologie in gevaar brengen.

Het komt de Provinciale Raad toe ieder concreet geval te beoordelen, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht