Skip to content

Ondervragingen van patiënten door geneesheren-inspecteurs van het RIZIV

Doc: a032003
Tijdschrift: 32 p. 20
Datum: 11/06/1983
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Ondervragingen van patiënten door geneesheren inspecteurs van het RIZIV

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om uitleg verzocht inzake de ondervragingen van patiënten door geneesheren inspecteurs van het RIZIV.
Opgemerkt wordt dat wanneer de enquête van het RIZIV negatief uitvalt, niets wordt ondernomen om het vertrouwen van het cliënteel in de arts te herstellen.

In zijn vergadering van 11 juni 1983 heeft de Nationale Raad deze vraag nader onderzocht en het volgende antwoord geformuleerd:

De Nationale Raad is van oordeel dat het de provinciale raad toekomt concrete klachten in verband met het optreden van geneeshereninspecteurs te onderzoeken. De Nationale Raad acht het verder niet opportuun het RIZIV hierover aan te schrijven.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht