Skip to content

Numerus clausus in de faculteiten geneeskunde

Doc: a088022
Tijdschrift: 88 p. 26
Datum: 25/03/2000
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Numerus clausus in de faculteiten geneeskunde

De "Fédération des Etudiant(e)s Francophones" (FEF) die zich tegen elke hinderpaal voor de toegang tot het onderwijs kant, wenst het standpunt van de Nationale Raad te kennen betreffende de numerus clausus in de faculteiten geneeskunde.

Advies van de Nationale Raad :

Het valt onder de bevoegdheid van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren toe te zien op de kwaliteit van de verzorging en van de medische handelingen. Dit is een fundamentele deontologische regel.

Zolang de kwaliteit van de patiëntenbehandeling door de artsen overeenstemt met de bepalingen van de Code van geneeskundige Plichtenleer, is het niet de taak van de organen van de Orde van geneesheren tussen te komen in het debat over de “numerus clausus”.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht