Skip to content

Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen

Doc: a035010
Tijdschrift: 35 p. 14
Datum: 20/09/1986
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen

Is het een geneesheer‑controleur van het RIZIV toegelaten op verzoek van een verzekerde, de exacte betekenis mede te delen van nomenclatuurnummers vermeld op de aan laatstgenoemde voorgelegde honorariumnota ?

Uit een nader onderzoek van dit dossier blijkt dat de verzekerde informatie wou aangaande de aard van de onderzoekingen uitgevoerd op zijn kind dat een congenitale afwijking vertoont.

De betrokken geneesheer‑controleur heeft niet vermeld of deze verstrekkingen al dan niet werden uitgevoerd en al evenmin gezegd of deze al dan niet gerechtvaardigd waren maar alleen uitleg verstrekt over de juiste betekenis van de vermelde nomenclatuurnummers.

Antwoord van de Nationale Raad van 20 september 1986:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat de arts, die op verzoek van een patiënt, toelichtingen geeft bij de nummers van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zoals opgesteld door het RIZIV en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad, geen deontologische fout begaat.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht