Skip to content

Medische wachtdienst

Doc: a029006
Tijdschrift: 29 p. 26
Datum: 24/09/1980
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Medische wachtdienst

Mag een groep practici die een medische wachtdienst organiseert een geneesheer van de streek uitsluiten ?

Advies van de Nationale Raad van 24 september 1980:

De groep practici die de wachtdienst organiseert moet in principe alle geneesheren toelaten. Een geneesheer kan slechts uit de wachtdienst worden uitgesloten om ernstige deontologische redenen. Indien meningsverschillen mochten bestaan in dit verband, moet de Provinciale Raad over de gegrondheid van de redenen oordelen.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht