Skip to content

Medische permanentie - Financiering

Doc: a048017
Tijdschrift: 48 p. 28
Datum: 24/03/1990
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Medische permanentie - Financiering

De Nationale Raad wordt verzocht een advies uit te brengen over de wijze waarop de medische permanentie van een ziekenhuis gefinancierd wordt. Deze permanentie wordt verzorgd door omnipractici.
De geneesheren die werkzaam zijn in het ziekenhuis kunnen ofwel zelf de medische permanentie verzorgen naast de omnipractici, ofwel financieel bijdragen in deze wachtdienst.
De volgende vraag wordt gesteld: "Moeten de specialisten die werkzaam zijn in het ziekenhuis allemaal evenveel bijdragen in de financiering van de wacht of dient de bijdrage in verhouding te zijn met het activiteitsniveau in het ziekenhuis ?"
De geneesheren die deeltijds tewerkgesteld zijn in de instelling hebben overigens ook niet hetzelfde stemrecht als de voltijdse geneesheren in de Medische Raad die de beslissingen op dit gebied neemt.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het uw Provinciale Raad toekomt te bemiddelen in deze zaak en daaraan, voor zoveel als nodig in overleg met de medische Raad, de gepaste oplossing te geven.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht