Skip to content

Medische dossiers

Doc: a059013
Tijdschrift: 59 p. 36
Datum: 12/12/1992
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Medische dossiers

Een provinciale raad vraagt aan de Nationale Raad of het in een ziekenhuis toegestaan is de radiologische gegevens te bewaren in een centraal computersysteem. Dit centraal computersysteem wordt overigens ook gebruikt voor de administratieve gegevens van de instelling.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 12 december 1992 kennis genomen van uw brief van 27 oktober 1992 betreffende de bewaring van medische dossiers in een computersysteem.

De Nationale Raad is van oordeel dat de geneesheer altijd verantwoordelijk is voor het medisch dossier ongeacht de manier waarop het wordt samengesteld en bewaard.

Het komt de geneesheer toe na te gaan in hoeverre het centrale computersysteem beveiligd is. Als er voldoende waarborgen aanwezig zijn is er geen probleem.

In het concrete geval moet X schriftelijk bevestigen dat geen toegang tot het medisch dossier verleend wordt aan niet medici of leden van de administratieve diensten.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht