Skip to content

Medisch geheim - Annulatie van reizen

Doc: a057004
Tijdschrift: 57 p. 19
Datum: 11/04/1992
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Medisch geheim - Annulatie van reizen

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande een formulier dat de klanten van X door een geneesheer moeten laten invullen wanneer zij hun reis annuleren. De Nationale Raad ontvangt een kopie van de gehele briefwisseling die tussen de provinciale raad en X gevoerd werd.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 11 april 1992 kennis genomen van uw schrijven van 11 februari 1992 betreffende een vragenlijst van X en het beroepsgeheim van de geneesheer.

Uw brief van 28 mei 1991 aan de Directie van X wordt door de Nationale Raad goedgekeurd behalve wat betreft de verwijzing naar een controlegeneesheer.

Brief van de Provinciale Raad van West Vlaanderen aan de Directie van X (28 mei 1991) :

Betreft : Vragenlijst X. - Beroepsgeheim

Bij de Provinciale Raad van Brabant werd door een geneesheer melding gemaakt van het feit dat hij een vragenlijst onder hoofding van "X" geweigerd heeft in te vullen om redenen van beroepsgeheim. Copie van bewuste vragenlijst vindt U in bijlage.
Het is inderdaad aan geneesheren om deontologische redenen niet toegestaan de gevraagde inlichtingen te geven. Overtreding hiervan stelt hen bloot aan ernstige sancties.
Door het toesturen van dergelijke vragenlijst worden geneesheren ertoe aangezet het beroepsgeheim te schenden, wat vermoedelijk de bedoeling niet is van "X".
Mogen we rekenen op Uw loyauteit om dergelijke formulieren niet meer te sturen ?
Een geneesheer mag alléén in algemene termen (wegens ziekte of ongeval) vermelden dat een persoon niet in staat is een bepaalde reis te ondernemen.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht