Skip to content

Medisch adviseur in een farmaceutische firma - Inschrijving bij de Orde

Doc: a058014
Tijdschrift: 58 p. 28
Datum: 19/09/1992
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Medisch adviseur van een farmaceutische firma - Inschrijving op de Lijst van de Orde

Een geneesheer die ingeschreven is op de Lijst van een provinciale raad van de Orde heeft het voornemen de functie waar te nemen van adjunct-bestuurder van een farmaceutisch bedrijf. Hierdoor zal hij medisch adviseur van de hoofdbestuurder worden en zal hij de geneeskunde niet meer uitoefenen. De provinciale raad waarbij hij ingeschreven is vraagt aan de Nationale Raad of deze geneesheer ingeschreven mag blijven op zijn lijst.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 september 1992 kennis genomen van uw brief van 15 mei 1992 betreffende de inschrijving van een medisch adviseur van een farmaceutische firma op de Lijst van de Orde.

Hij herinnert u aan de deontologische regels die van toepassing zijn op de artsen van farmaceutische laboratoria, die opgesteld werden door uw provinciale raad en door de Nationale Raad goedgekeurd werden op 15 juni 1985 (Zie Tijdschrift nr. 34, blz. 46).

Advies van 15 juni 1985:

1.1. Elke arts betrokken bij medische voorlichting moet op de lijst van de Orde zijn ingeschreven en onderworpen aan de regels van medische plichtenleer.

1.2. Elke arts betrokken bij experimenten met mensen moet op de lijst van de Orde zijn ingeschreven en onderworpen aan de regels van medische plichtenleer.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht