Skip to content

Mededeling van geneeskundige getuigschriften door het RIZIV aan de belastinginspectie

Doc: a065016
Tijdschrift: 65 p. 28
Datum: 18/06/1994
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Mededeling van geneeskundige getuigschriften door het RIZIV aan de belastinginspectie

Dokter Purnelle, geneesheer inspecteur van het RIZIV verzoekt de Nationale Raad om advies betreffende een behoorlijk anoniem gemaakt getuigschrift voor geneeskundige hulp dat hij dient mede te delen aan de belastinginspectie.
Overeenkomstig artikel 327 WIB92 (oud artikel 235) mag een dergelijk document niet medegedeeld worden aan de administratie der financiën "zonder dat de nationale raad van de Orde der geneesheren of de provinciale geneeskundige commissies de gelegenheid hebben gehad zich ervan te vergewissen dat de Administratie der directe belastingen hierdoor geen inlichtingen krijgt betreffende de identiteit van de zieken en van de verzekerden."

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 juni 1994 een bespreking gewijd aan uw brief van 14 april 1994 betreffende de toepassing van artikel 327 WIB92 (oud artikel 235).

De Nationale Raad stemt ermee in dat u de bij uw brief gevoegde getuigschriften mededeelt zoals ze ons voorgelegd werden, m.a.w. behoorlijk anoniem gemaakt wat de identiteit van de patiënt en van de verzekerden betreft.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht