Skip to content

Levensverzekeringen

Doc: a032008
Tijdschrift: 32 p. 25
Datum: 19/11/1983
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Levensverzekeringen

Mag door de behandelende geneesheer met het oog op het afsluiten van een levensverzekering, aan de patiënt een attest worden afgeleverd bestemd voor de adviserende geneesheer van een verzekeringsmaatschappij waarin de "oorzaak en de aard van de vastgestelde aandoeningen, de aard en het resultaat van de gevolgde behandeling en zijn prognose" nader worden omschreven ?

Na beraadslaging werd hierop in de vergadering van 19 november 1983 als volgt geantwoord:

Met referte aan Uw schrijven van 27 september 1983 betreffende de getuigschriften die door patiënten op verzoek van de adviserende geneesheren inzake levensverzekeringen, aan hun behandelende geneesheer worden gevraagd, hebben wij de eer U mede te delen dat de Nationale Raad het volgende advies heeft uitgebracht:

De behandelende geneesheer mag niet rechtstreeks een attest bezorgen aan de adviserende geneesheren van verzekeringsmaatschappijen maar mag het wel aan zijn patiënt overhandigen in toepassing van artikel 67 van de Code van geneeskundige Plichtenleer: "De geneesheer heeft het recht maar is niet verplicht aan een patiënt, die hem erom verzoekt, een getuigschrift betreffende zijn gezondheidstoestand te overhandigen.

De geneesheer mag een getuigschrift weigeren. Hij alleen beslist over de in houd en de wenselijkheid om het aan de patiënt te overhandigen.

Wanneer een patiënt om een getuigschrift verzoekt met het oog op sociale voordelen, mag de geneesheer hem dit getuigschrift afleveren maar moet hij het voorzichtig en discreet opstellen; hij mag dit getuigschrift, met de goedkeuring van zijn patiënt of diens naastbestaanden zo nodig, ook rechtstreeks overhandigen aan de geneesheer van de instelling waarvan de toekenning van bedoelde sociale voordelen afhangt.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht