Skip to content

Klinische biologie - Mededeling laboratoriumresultaten

Doc: a034022
Tijdschrift: 34 p. 42
Datum: 19/04/1986
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Klinische biologie ‑ Mededeling laboratoriumresultaten

Een laboratorium voor klinische biologie vraagt of de resultaten van de analyses per telecommunicatie, m.a.w., via modem en terminal, aan de betrokken artsen thuis mogen worden overgemaakt ?

De Nationale Raad heeft op 19 april 1986 daarover het volgende advies geformuleerd:

De Nationale Raad is van oordeel dat door dit systeem een deontologisch onaanvaardbare materiële band wordt gecreëerd tussen de arts‑voorschrijver en de verstrekker en bijgevolg niet kan worden toegelaten.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht