Skip to content

Jaarlijkse uitnodiging tot pneumokokkenvaccinatie van risicopatiënten - Voorschrift

Doc: a133009
Tijdschrift: 133
Datum: 19/02/2011
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Betreft: uw e-mail van 21 oktober 2010 betreffende jaarlijkse griepvaccinatie.

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren besprak in zijn vergadering van 19 februari 2011 de door u in fine van uw e-mail gestelde vraag.

Hij beantwoordt uw vraag bevestigend: in de door u vermelde context is er geen bezwaar tegen de toevoeging aan de oproepingsbrief van een voorschrift voor een pneumokokkenvaccin.

 

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht