Skip to content

Installatie van terminals

Doc: a045008
Tijdschrift: 45 p. 22
Datum: 17/06/1989
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Installatie van terminals

Een handelsfirma wenst bij geneesheren terminals te installeren. Bedoelde firma zou als tussenpersoon fungeren bij de uitwisseling van resultaten via modem tussen de laboratoria voor klinische biologie en de geneesheren.

Het door de commissie voorgelegde advies wordt goedgekeurd.

De Nationale Raad is van oordeel dat dit niet kan worden toegestaan aangezien het beroepsgeheim niet kan worden gewaarborgd.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht